Vzpostavlja se Baltsko-jadranski železniški tovorni koridor

Države Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija, Slovenija in Italija bodo v torek 10. novembra vzpostavile Baltsko-jadranski železniški tovorni koridor, ki je eden izmed devetih železniških tovornih koridorjev, katerega namen je za spodbujanje mednarodnega železniškega tovornega prometa v Evropski uniji. Srednjo Evropo bo tako povezoval z glavnimi baltskimi in jadranskimi pristanišči.

Izvlečni tir vse bližje

Železniški tovorni koridorji so sestavni del evropske prometne politike in prispevajo k skupnim ciljem za zagotavljanje učinkovitih, konkurenčnih in ekonomičnih storitev tovornega prometa, obenem pa zmanjšujejo negativne vplive prometa na okolje in podnebne spremembe. Pripomorejo k racionalnejši rabi energije in k zmanjševanju zastojev na cestnem omrežju.

Prevozniki v železniškem prometu in drugi naročniki prevozov v železniškem prometu bodo lahko za naročanje infrastrukturnih zmogljivosti na poteku celotnega koridorja uporabljali za te namene ustanovljeno točko Vse na enem mestu kot ključno funkcijo koridorja. Ponudba v okviru te točke vključuje vnaprej pripravljene vlakovne poti, ki se lahko rezervirajo pred ali tekom letnega voznorednega obdobja za povečano prilagodljivost.

Prevozniki v železniškem prometu bodo začeli izvajati storitve decembra letos z začetkom voznorednega obdobja 2016.