Skupina MOL zaključila nakup družbe Aurora Group

Z uspešnim zaključkom transakcije, Skupina MOL širi svojo prisotnost v segmentu recikliranja in položaj dobavitelja v Skupina MOL in družba Aurora sta zavezani nadaljnji rasti poslovanja v Nemčiji ter širjenju tudi v Osrednjo in Vzhodno Evropo. Nakup prispeva k strategiji Skupine MOL 2030, katere namen je v segmentu rafinerij in trženja, prehod iz tradicionalnega poslovnega modela osnovanega na gorivih na petrokemični proizvodni portfelj z višjo dodano vrednostjo.

MOL
MOL

Po pridobitvi odobritve transakcije, je Skupina MOL sporočila, da je z 31. oktobrom 2019, pridobila 100-odstotni lastniški delež v družbi Aurora, nemškem podjetju za recikliranje plastike. Kot rezultat nakupa, Skupina MOL krepi svoj položaj v segmentu reciklirane, trajnostne plastike in v avtomobilski industriji. 

Skupina MOL je uveljavljen dobavitelj deviških polimerov, ki nenehno išče priložnosti za razširitev svojega poslovanja na področju petrokemikalij s proizvodi višje dodane vrednosti. Za dosego tega cilja želi Skupina MOL razširiti sinergije s svojim obstoječim proizvodnim portfeljem, tako z organskimi kot anorganskimi razvoji z namenom pridobivanja strokovnega znanja in zmogljivosti na področju recikliranih plastičnih mas. Z nakupom družbe Aurora, Skupina MOL nadalje širi svoj proizvodni portfelj s strokovnostjo družbe Aurora na področju inženiringa plastike in recikliranja plastičnih mas. 

Aurora s svojimi inovativnimi proizvodi in poslovnim modelom odlično dopolnjuje petrokemični portfelj Skupine MOL, prav tako pa prispeva k njenim trajnostnim ciljem. Aurora ima s svojimi proizvodnimi obrati v bližini avtomobilske industrije in obrati za pretvorbo plastike v Baden-Württembergu v Nemčiji, edinstven in učinkovit poslovni model. Družba zbira odpadno industrijsko plastiko, jo reciklira in nato lastnosti materiala nadgradi v izboljšano plastiko, ki izpolnjuje zahteve strank v avtomobilski industriji. Z združevanjem izkušenj Skupine MOL in izjemnim znanjem družbe Aurora, je dolgoročni cilj doseči nadaljnjo tržno rast in hkrati razbremeniti okolje. 

Nakup je po sklenitvi partnerstva z nemškim APK na področju reciklaže plastike, še en pomemben mejnik na poti transformacije Skupine MOL in cilju postati vodilno podjetje na področju kemikalij v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope. Z Auroro v porfelju lahko Skupina MOL poveča svoje poslovanje v avtomobilski industriji, strateškem segmentu Skupine MOL, prav tako pa ugodi naraščujočim potrebam svojih strank po bolj trajnostnih proizvodih. 

Ferenc Horvath, Izvršni predsednik Downstream-a v Skupini MOL je povedal : “Na recikliranju osnovani proizvodi družbe Aurora odlično dopolnjujejo našo trenutno proizvodno linijo ter podpirajo naša naraščujoča prizadevanja za trajnostni razvoj. Prizadevamo si okrepiti prisotnost Skupine MOL kot dobavitelja v avtomobilski industriji, mešanje plastike in recikliranje pa smo prepoznali kot ključno aktivnost, ki jo želimo vključiti v naš poslovni portfelj.” 

Vodilne ESG (okoljske, socialne in upravljalske) ocenjevalne agencije, vključno z Dow Jones Sustainability Indices, MSCI in Sustainalytics, so potrdile prizadevanja Skupine MOL na področju trajnosti in tranziciji k nizko-ogljični ekonomiji.