Satelitsko cestninjenje

1. aprila 2016 bo v Belgiji uveden satelitski sistem cestninjenja VIAPASS za tovornjake s skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone. Nov sistem bo nadomestil trenutno veljavne eurovinjete. Registracija za cestnino se lahko ureja preko DKV Euro Service, ki ponuja priročno vsestransko storitev, ki zagotavlja nemoten prehod z vinjet na nov sistem cestninjenja.

dkv

Če želijo prevozna podjetja koristiti to storitev, vnesejo svoje podatke na spletni strani DKV in priložijo zahtevana dokazila (npr. kopije potrdil o registraciji vozil). Stranka pooblasti DKV, da jo registrira v njenem imenu. DKV preveri dokumente in dokonča postopke registracije in naročanja s cestninskim operaterjem Satellic NV. Prevozno podjetje je nato vključeno v enoten sistem cestninjenja.

Več informacij najdete na www.dkv-euroservice.com/toll-belgium ter v svoji poslovalnici DKV.