S prikazovalniki hitrosti do večje varnosti

Agencija za varnost prometa je v sodelovanju s podjetjema Intermatic in Sipronika tudi letos, že sedmo leto zapored, na podlagi javnega poziva podelila prikazovalnike hitrosti »Vi vozite« v brezplačni polletni najem slovenskim občinam.

S prikazovalniki hitrosti do večje varnosti

Z brezplačnim najemom prikazovalnikov hitrosti želijo na agenciji opozoriti voznike k strpnejši vožnji in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Pri tem pa občine spodbuditi, da bi uporabljale prikazovalnike hitrosti, saj so dokazano učinkovit kratkoročni ukrep za zmanjšanje povprečnih hitrosti v naseljih in izven njih. S prikazovalniki hitrosti se tudi zbirajo podatki o izmerjenih hitrostih, na podlagi le-teh lahko pripravijo analize ter predloge za izvedbo različnih infrastrukturnih ukrepov na cestah.

Na letošnji razpis se je prijavilo rekordno število občin (52 prijav), prav tako pa bodo v agenciji podelili največ prikazovalnikov hitrosti do sedaj – skupaj kar 31, in sicer naslednjim občinam - RIBNICA, JESENICE, GROSUPLJE, KIDRIČEVO, ROGAŠKA SLATINA, OPLOTNICA, GRAD, HOČE-SLIVNICA, GORNJI PETROVCI, MEŽICA, VITANJE, SELNICA OB DRAVI, SLOVENSKA BISTRICA, VOJNIK, PREVALJE, RAZKRIŽJE, JEZERSKO, PTUJ, HODOŠ, ANKARAN, LOGATEC, TRŽIČ, ŠMARJE PRI JELŠAH, RUŠE, RADEČE, DOL PRI LJUBLJANI, BISTRICA OB SOTLI, MEDVODE, TREBNJE, DOBREPOLJE in ŠKOCJAN

Izbrane občine je na podlagi razpisnih kriterijev izbrala strokovna komisija. Prednost pri izbiri pa so imele občine z nevarnimi mesti, kjer je visoka stopnja prometnih nesreč, lokacije s šolsko potjo ter lokacije s pogosto prekoračitvijo hitrosti in visokim povprečnim letnim dnevnim prometom.

Ob tej priložnosti je Igor Velov, direktor Agencije za varnost prometa poudaril:« S prikazovalniki hitrosti želimo izboljšati prometno varnost v lokalnih skupnostih in tako vplivati na zmanjšanje povprečnih hitrosti na cestah in izboljšati prometno varnost na šolskih poteh.«

Na podelitvi sta bila poleg županov in predstavnikov občin ter direktorja agencije prisotna tudi Marjan Kržišnik, direktor podjetja Sipronika in Sašo Živkovič, predstavnik podjetja Intermatic.