»Rdeči telefon« za nujno pomoč avtoprevoznikom

S 1. majem je začel delovati »rdeči telefon« (telefonska številka 15830800), ki ga je vzpostavila sekcija za promet z namenom, da bi s koristnimi informacijami pomagala avtoprevoznikom, katerih vozniki (in njihova vozila) so se na vožnji znašli v nepredvidljivih težavah, sami pa ne najdejo ustrezne rešitve za izhod iz njih.

Nesreča

. Gre za projekt asistenčne pomoči prevoznikom – za idejo, ki se je v podobnih oblikah pojavljala že prej, vendar se ni uspela »prijeti« in se ustaliti.

Tako bodo avtoprevozniki, ko se bodo znašli v težavah, lahko poklicali omenjeno številko »rdečega telefona«, na drugi strani pa se jim bo oglasila sekretarka sekcije. Če ta ne bo v tistem trenutku dosegljiva, bo klic preusmerjen na vodjo sekcij pri OZS. In če bi se primerilo, da tudi on ne bi odgovoril na klic, se opravi še ena preusmeritev klica – do predsednika sekcije.

»Rdeči telefon« deluje ob delavnikih med 7. in 17. uro, zunaj tega časa pa avtoprevoznikom ostane možnost klica do zunanjega ponudnika pomoči. Če se prevoznik oziroma njegov voznik in vozilo nahajata v tujini, so to telefonske številke naših veleposlaništev.

Da bi asistenčni center OZS lahko nudil učinkovito pomoč avtoprevoznikom, je seveda nujno, da le-ti predhodno dostavijo ustrezno dokumentacijo in kratek opis težave. Pogoj za pomoč je prevoznikovo članstvo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, pomoč pa je omejena samo na »urgentne« primere.