Prenovljeno počivališče Studenec

DARS zaključuje s projektom dolgo pričakovane prenove prvega sklopa malih počivališč na avtocestnem omrežju. Od včeraj je uporabnikom na voljo prvo prenovljeno malo počivališče – Studenec sever na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru. Mala počivališča bodo odslej moderna, z enotno celostno podobo, kakovostno ponudbo in oskrbo, predvsem pa uporabnikom prijaznejša.

Počivališče Studenec
Počivališče Studenec | Foto: DARS

DARS s projektom prenove malih počivališč na avtocestnem omrežju odgovarja predvsem na potrebe uporabnikov. Ocene vsakoletnih meritev njihovega zadovoljstva so namreč pokazale na potrebo po celoviti izboljšavi malih počivališč, ki jo je imel DARS sicer predvideno že od leta 2009, k realizaciji pa je pristopil šele pod sedanjo upravo.


Video


»Mala počivališča so prvi in morda tudi edini stik uporabnikov v tranzitu čez Slovenijo, so t. i. ogledalo Slovenije. Ta so bila pred prenovo dotrajana, neustrezna, uničena ter nevredna uporabnika slovenskega avtocestnega križa. Zato z današnjim dnem z velikim zadovoljstvom odpravljamo ta črn madež na slovenskih avtocestah ter jih delamo bolj prijazne in moderne,« je na slovesnosti ob predaji malega počivališča Studenec sever v uporabo dejal predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak, ki se je ob tem uporabnikom v imenu DARS tudi opravičil za vsa ta leta neustreznih in nedostojnih malih počivališč.


Poleg parkirnih prostorov bodo po novem na vseh malih počivališčih med drugim okrepčevalnica, sanitarije, otroško igrišče ter prostor za počitek in rekreacijo. Mala počivališča bodo prijaznejša do uporabnikov osebnih vozil in avtodomov, saj bo tovornim vozilom po novem dostop nanje prepovedan. Opremljena bodo z videonadzorom, predvidene pa so še polnilnice za električna vozila, postaje za oskrbo avtodomov in informacijske table. Prenovitvena dela so aprila letos sočasno stekla na prvih sedmih od skupno 12 malih počivališč na slovenskem avtocestnem omrežju, in sicer na počivališčih Zima sever, Polskava vzhod (obe na štajerski avtocesti), Dolinsko jug (pomurska avtocesta), Povodje vzhod, Lipce jug (obe na gorenjski avtocesti), Studenec sever in Studenec jug (obe na primorski avtocesti).


Začetek prenove tudi preostalih počivališč

Pred kratkim je stekla prenova še preostalih petih počivališč: Zima jug, Polskava zahod (obe na štajerski avtocesti), Povodje zahod, Lipce sever (obe na gorenjski avtocesti) in Risnik (na primorski avtocesti). Glede na potek del je pričakovati, da bodo vsa prestala mala počivališča iz prvega sklopa odprta povečini še v tem mesecu. Prenova petih iz drugega sklopa pa bo zaključena predvidoma maja 2023, torej še pred pričetkom glavne turistične sezone. Mala počivališča so med prenovo zaprta za ves promet. 


Na podlagi javnega razpisa je bil izbran tudi najemnik in z njim sklenjena pogodba za gostinsko oskrbo vseh 12 malih počivališč. Najemnik bo v čim krajšem možnem času po prevzemu posameznega malega počivališča opremil gostinske prostore in začel s svojo dejavnostjo. Do tedaj pa bodo uporabnikom na voljo samopostrežni aparati. Na slovenskem avtocestnem omrežju je sicer poleg 12 malih počivališč še 54 velikih. Mala počivališča se od velikih razlikujejo po tem, da so namenjena izključno počitku in nimajo bencinskega servisa ali večje gostinske ponudbe. Po končani prenovi pa bodo vsa imela poenoteno moderno celostno podobo in bodo uporabnikom zagotavljala možnost počitka v prijetnem okolju s kakovostno ponudbo in oskrbo.

Fotogalerija