Postopno okrevanje evropskega trga gospodarskih vozil

V mesecu maju 2021 se je število registracij gospodarskih vozil v EU povečalo za 51,3 %, na 165.363 enot (v primerjavi z lanskim letom), kar pa je še vedno več kot 30 tisoč enot manj kot pred pandemijo. Od začetka leta 2021 do konca meseca maja pa znaša skupna rast števila prvih registracij gospodarskih vozil +43,9 %.

Prodaja gospodarskih vozil še vedno raste

Kakšno je stanje na evropskem trgu?

V mesecu maju 2021 se je število prvih registracij gospodarskih vozil na evropskem trgu v primerjavi z lanskim letom in z njim povezanimi omejitvenimi ukrepi občutno povečalo. Tako beležimo povečanje števila prvih registracij za 51,3 %, na 165.363 enot, kar pa je še vedno več kot 30 tisoč manj od količin pred pandemijo. Če pogledamo štiri ključne trge, beležimo največjo rast na španskem trgu (+89,6 %), sledile so ji Italija (+51,3 %), Nemčija (+46,4 %) in Francija (+28,4 %). Na slovenskem trgu sicer ne beležimo tako visokih številk, te so nekoliko nižje (+44,6 %).

V prvih petih mesecih v letu 2021 se je povpraševanje po novih gospodarskih vozilih v EU povečalo za 43,9 %. Velika rast v maju je še dodatno izboljšala dosedanje že prodane količine, ki zdaj štejejo 838.941 enot. Vsi štirje glavni trgi EU so izboljšali svoje kumulativne rezultate: Italija (+69,5 %), Francija (+55,2 %), Španija (+51,9 %) in Nemčija (+20,3 %). Generalno gledano na tem področju Slovenija za evropskim povprečjem prav nič ne zaostaja, ravno obratno, saj beležimo 45,9-odstotno rast v primerjavi z lanskim letom.

Lahka gospodarska vozila do 3,5 tone

V mesecu maju se je število prvih registracij lahkih gospodarskih vozil po vsej EU znova močno povečalo, in sicer na skupaj 138.429 enot. Povpraševanje po dostavnih vozilih se je znatno povečalo na vseh ključnih trgih: Španija (+89,0 %), Italija (+48,4 %), Nemčija (+47,7 %) in Francija (+30,9 %). V Sloveniji beležimo 38,7-odstotno rast.

Od januarja do maja se je prodaja lahkih gospodarskih vozil v Evropski uniji po pozitivnih rezultatih zadnjih mesecev povečala za 46,6 %, na 700.510 enot. Vsi glavni trgi EU so letos doslej zabeležili dvomestni odstotni dobiček: Italija (+74,9 %), Francija (+59,3 %), Španija (+55,4 %), Nemčija (+21,8 %), v Sloveniji pa povečanje znaša 47,8 %.

Težka gospodarska vozila nad 16 ton 

V mesecu maju je število prvih registracij težkih tovornih vozil v Evropski uniji poskočilo za 74,9 % in dosegla 20.601 registriranih enot. Španija je močno spodbudila rezultate regije, in sicer s kar trimestnim povečanjem (+128,5 %), sledile so ji Italija (+72,5 %), Nemčija (+48,2 %) in Francija (+12,6 %). Tudi Slovenija tukaj s +107,3 % povečanjem ni izjema.

V prvih petih mesecih leta 2021 se je v EU število prvih registracij težkih tovornjakov povečalo za 40,1 %, kar v številkah predstavlja 106.819 prodanih enot. Vsak od glavnih trgov je v tem petmesečnem obdobju zabeležil pomembne izboljšave: Italija (+52,6 %), Španija (+45,9 %), Francija (+25,9 %) in Nemčija (+21,7 %). V skladu z evropskim povprečjem so se številke povečale tudi v Sloveniji, in sicer beležimo 34,6-odstotno rast.

Srednje težka in težka gospodarska vozila nad 3,5 tone 

Maja je bilo v EU registriranih 25.071 novih težkih gospodarskih vozil, kar je za 64,6 % več kot leto prej. Poljska še naprej ostaja glavno gonilo rasti in je v mesecu maju zabeležila 203,8-odstotno rast, medtem ko občutno rast beležita tudi Španija (+99,6 %) in Italija (+65,9 %), za njima pa s 86,3-odstotno rastjo ne zaostaja niti Slovenija.

Do meseca junija 2021 se je število registracij srednje težkih in težkih tovornjakov v EU povečalo za 34,7 %, na 128.174 enot. Največjo odstotno rast (+49,1 % oziroma +35,3 %) sta zabeležili Italija in Španija, sledita Francija (+27,3 %) Nemčija (+17,5 %), medtem ko pri nas beležimo 31,8-odstotno rast.

Srednje težki in težki avtobusi nad 3,5 tone 

Povpraševanje po novih avtobusih v Evropski uniji v mesecu maju je bilo za 18,1 % večje kot leto poprej, skupaj je bilo prodanih 1.863 enot. Vsi štirje glavni trgi EU so v mesecu maju dosegli pozitivne rezultate – zlasti Italija, kjer so se registracije potrojile (+189,0 %). Veliko slabši pa so rezultati v Sloveniji, kjer beležimo upad v višini 50 %.

Od januarja do maja se je povpraševanje po avtobusih v primerjavi s predhodnim letom v EU povečalo le zmerno, in sicer za +1,8 %. Če pogledamo ključne trge, se je kumulativni rezultat Italije prevesil na pozitivno stran (+4,4 %), tudi Francija se je utrdila na pozitivni strani (+11,3 %). Hkrati se je upad umiril tako v Španiji (-19,5 %) kot v Nemčiji (-5,1 %) v primerjavi z mesecem prej. Tudi v Sloveniji smo se generalno gledano s +82,6 % ustalili na pozitivni strani, vendar je treba imeti v mislih, da je v enakem obdobju lanskega leta to število znašalo le 23 enot.