Postavili prvi znak za zavijanje desno ob prižgani rdeči luči

Postavitev prvega prometnega znaka je potekala na križišču Celovške ceste in Kolesarske poti v Ljubljani, s čimer se lahko glavno mesto kot prvo pohvali z tovrstnim znakom. Postavitve naslednjih znakov bodo potekale v Novem mestu in Metliki.

23996317844247451142153477876432838129832075n

S postavitvijo tega znaka je udeležencem v cestnem prometu dovoljeno zavijanje desno kljub rdeči luči na semaforju - seveda ob pogoju, da je ta manever varen. Kljub temu pata prinaša tudi določene nevarnosti, saj se bo moral voznik prepričati, da je vstop v križišče varen, obenem pa upoštevati tudi pešce in kolesarje, ki imajo v tovrstnem primeru pogosto prižgano zeleno luč na semaforju.

Aleš Mihelič, Ministrstvo za infrastrukturo je ob predstavitvi dejal: »Uvajamo novo pravilo v našem prostoru, ki sledi cilju povečanja pretočnosti. Znak bo nameščen le tam, kjer preglednost to dopušča.«


S postavitvijo tega znaka je udeležencem v cestnem prometu dovoljeno zavijanje desno kljub rdeči luči na semaforju - seveda ob pogoju, da je ta manever varen. Kljub temu pata prinaša tudi določene nevarnosti, saj se bo moral voznik prepričati, da je vstop v križišče varen, obenem pa upoštevati tudi pešce in kolesarje, ki imajo v tovrstnem primeru pogosto prižgano zeleno luč na semaforju.

Jože Hribar, direktor AVP: »Vozniki naj se za takšen manever odločijo le tedaj, ko to lahko storijo varno in pravilno. Posebej se je potrebno prepričati, da je smer zavijanja prosta. Ob tem morajo vozniki imeti stalno pozornost do pešcev in drugih udeležencev.«


Uvedba prometnega znaka za vožnjo v desno od rdeči luči na semaforju na označenih križiščih (vendar le, če je smer prosta) lahko pripomore k večji pretočnosti prometa, a pod pogojem, da bodo vozniki poznali pomen znaka in ga seveda tudi upoštevali. Posebej morajo biti vozniki pozorni, da so ob tem manevru zavijanja stalno pozorni na pešce in druge udeležence v prometu (iz obeh smeri), pred zavijanjem desno pa se morajo prepričati, da z njihove leve strani ne prihaja vozilo. Takšna ureditev bo še posebej dobrodošla v semaforiziranih križiščih s samostojnim pasom za zavijanje v desno.