Poostreno nadziranje tovornega prometa

Policisti bodo na ljubljanskem avtocestnem obroču poostrili izvajanje nadzora cestnega prometa, s poudarkom na ugotavljanju kršitev povezanih z neupoštevanjem prometne signalizacije voznikov tovornih vozil. Pri tem bodo pozorni tudi na ostale kršitve, ki so povezane na tehnično brezhibnost vozil in delovno zakonodajo. Pri tem opozarjajo, da je za neupoštevanje omejitev, prepovedi in obveznosti, izraženimi s prometno signalizacijo, zagrožena globa v višini 160 evrov.

DARS

Kot je znano, družba DARS d. d. izvaja več aktivnosti na področju prometne varnosti in upravljanja prometa. Med vsemi nalogami je bila posebna pozornost posvečena tudi spremljanju prometnih dogajanj po celotnem sistemu cest, ki predstavljajo ljubljanski obroč (hitra cesta H3 na severnem delu in avtocesti A1 in A2 na preostalem delu obroča). Pred kratkim so bili tako vzpostavljeni znaki za prepoved prehitevanja težkih tovornih vozil na celotnem ljubljanskem avtocestnem obroču, od vključno nedelje, 2. aprila 2017, pa bo veljala še prepoved prometa za težka tovorna vozila v nočnem času na severni ljubljanski obvoznici (H3), in sicer med 22. in 6. uro. Tranzitni tovorni promet bo prek signalizacije preusmerjen na preostali del obroča.

Znova torej opozarjamo na spremembe, ki se predvsem nanašajo na težka tovorna vozila. Ta bodo morala na relaciji štajerska avtocesta–primorska avtocestna (in v obratni smeri) ponoči obvezno uporabiti le južno in vzhodno avtocestno obvoznico, saj bo promet na severni obvoznici prepovedan za težka tovorna vozila od 2. aprila dalje, in sicer med 22. in 6. uro.

Preusmeritev težkega tovornega prometa na vzhodno in južno avtocesto je pomembna zlasti z vidika pričakovalnih ustreznejših bivalnih pogojev zaradi nižjih ravni hrupne obremenjenosti v nočnem času. Gre namreč za zelo gosto poseljeno območje ob eni najbolj obremenjenih prometnic v državi.