Pokukajte v nadzorne centra Darsa

Slovenske avtoceste imajo vsako leto v povprečju pet odstotkov več uporabnikov. S prometnimi obremenitvami naraščajo zastoji, ne zgolj zaradi obnove obrabljenih cestišč, temveč tudi zaradi prometnih nesreč, kljub dejstvu, da so avtoceste še vedno najbolj varne.

Pokukajte v nadzorne centra Darsa

Novi odseki so zgrajeni po najnovejših varnostnih standardih. Družba DARS avtoceste redno pregleduje, jih nadzira, vzdržuje in obnavlja. Statistika prometnih nesreč kaže, da smo vozniki tisti, ki nosimo velik delež odgovornosti za svojo varnost in za varnost drugih udeležencev v prometu. S predstavitvijo delovanja nadzornih centrov in konkretnimi napotki za varno uporabo avtocestnega omrežja želijo pri Darsu v krog povezanosti v varno omrežje povabiti čim več posameznikov.

Zato tudi v letošnjem letu medijem, lokalnim skupnostim, gasilcem, uporabnikom avtocest in vsem ostalim zainteresiranim javnostim odpirajo vrata nadzornih centrov družbe DARS. 

Letošnje leto bo dan odprtih vrat v soboto, 18. novembra 2017, in sicer v:

 • Ljubljani (Dragomelj) ob 9. in 11. uri – Regionalni nadzorni center Ljubljana, Dragomelj 116, Domžale;
 • Slovenskih Konjicah ob 10. uri – Podporni nadzorni center Slovenske Konjice, Tepanje 2a, Slovenske Konjice;
 • na Vranskem ob 10. uri – Regionalni nadzorni center Vransko, Čeplje 11a, Vransko;
 • in na Hrušici ob 10. uri – Podporni nadzorni center Hrušica, Hrušica 224, Hrušica.

Avtoceste so 24 ur na dan nadzorovane in vodene

Nadzorni centri Kozina, Ljubljana, Slovenske Konjice, Vransko in Hrušica so 24 ur na dan aktivni pri nadzoru in vodenju prometa. Njihovi ukrepi so premišljeni in vplivajo tako na prometno varnost kot na pretočnost. Ekipe v nadzornih centrih spremljajo stanje na avtocestah in hitrih cestah, komunicirajo z uporabniki (preko SOS stebričkov), aktivno rešujejo izredne dogodke ter koordinirajo akcije na terenu v sodelovanju s Policijo, gasilci, vzdrževalci, reševalci in vlečnimi službami.

Največ strokovnosti in pravilne ukrepe nadzornikov prometa zahtevajo nesreče s požari v predorih, izredni vremenski pojavi (žled, megla, snežni metež, burja in podobno) ter množične nesreče.

Bistvene naprave, ki so nadzornikom prometa v pomoč, so predvsem:   

 • 1298 kamer,
 • 84 portalov spremenljive prometne informacijske signalizacije (SPIS),
 • 32 polportalov SPIS,
 • 69 cestno vremenskih postaj (CVP).  

Ob izrednih in drugih dogodkih imajo nadzorniki prometa osrednjo vlogo, saj se vse informacije zbirajo pri njih. Med prvimi ali celo prvi izvedo za dogodek, zato na začetku prevzemajo vodenje intervencije. Ob dogodkih najpogosteje komunicirajo s policijo, gasilci ter vzdrževalci DARS. Osrednje orodje nadzornikov prometa pri komunikaciji ter obveščanju je spletna aplikacija Kažipot. V to aplikacijo nadzorniki vnašajo dogodke na avtocestah in hitrih cestah, omogoča pa tudi vrsto drugih operacij. 

K večji varnosti in pretočnosti lahko prispevamo:

 • z upoštevanjem ustrezne varnostne razdalje,
 • z upoštevanjem predpisane hitrosti vožnje,
 • s koncentracijo na vožnjo, pozornostjo in strpnostjo.

Upoštevajmo omenjene dejavnike vpliva na pretočnost in na ta način poskrbimo za svojo varnost ter za varnost soudeležencev v prometu.

Z vami delimo koristne video napotke: