Podrobneje o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov

V skladu z Odlokom o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 165/20) in upoštevaje Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 155/20, 159/20 in 163/20) so dovoljene naslednje vrste prevozov:

avtobus1
| Foto: Higienska priporočila za izvajanje avtobusnega prevoza


  1. Posebni linijski prevozi (delavski prevozi) za vse gospodarske in negospodarske subjekte;
  2. Vsi prevozi zaposlenih in prostovoljcev, ki delajo v bolnišnicah, domovih za starejše občane, institucionalnem varstvu in zdravstvenih zavodih. Izvajalci teh prevozov so lahko humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe;
  3. Prevozi, za katere bo minister za infrastrukturo izdal posebno dovoljenje v skladu s 5. odstavkom 2. člena Odloka o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije (Uradni list RS št. 165/20). Gre za prevoze, ki so nujni, da se odvrne nevarnost za življenje ali zdravje ljudi ali za premoženje večje vrednosti. 

Izvajalci prevozov iz točke 2. (humanitarne organizacije, družinski člani ali druge osebe) morajo imeti bodisi potrdilo bolnišnice ali ustreznega zavoda, da izvajajo te prevoze, ali izjavo osebe, ki jo vozijo, in njeno potrdilo, da ima dovoljen prevoz na delo in da lahko potuje izven občine bivališča. Ministrstvo za infrastrukturo bo za izjeme iz 1. točke izdalo prevoznikom ustrezno potrdilo.