Podpis pogodbe s štirimi koncesionarji

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je letos objavilo javno naročilo »Izbira koncesionarjev za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov na območju Republike Slovenije«, v sklopu katerega je 12. maja 2023 sprejelo odločitev o oddaji javnega naročila.

Podpis koncesijskih pogodb
Podpis koncesijskih pogodb | Foto: MOPE

S štirimi izbranimi koncesionarji, Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet in Nomago, so podpisali pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe v linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu.

Razpis se je nanašal na celotno ozemlje Republike Slovenije, ki je razdeljeno na 12 koncesijskih sklopov oziroma območij, ki so prometno zaključene enote. Izbrani so štirje koncesionarji, in sicer Nomago, Arriva, Avtobusni promet Murska Sobota in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, s katerimi je ministrstvo podpisalo koncesijske pogodbe za obdobje petih let, z možnostjo podaljšanja še za tri leta in z začetkom izvajanja 1. julij 2024.

Nomago je bil izbran za izvajanje medkrajevnega avtobusnega potniškega prometa v naslednjih regijah: Savinjska, Jugovzhodna, Goriška, Koroška, Posavska, Primorsko-Notranjska in Zasavska. Avtobusni prevoznik Arriva bo izvajal prevoze na področju Gorenjske, Podravske in Obalno-Kraške regije. Arriva in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet sta izbrana koncesionarja za Osrednjeslovensko regijo, Avtobusni promet Murska Sobota pa za Pomursko.

Do začetka izvajanja novih koncesij bodo pripravljeni novi podrobni vozni redi in ustrezno prerazporejeni resursi za izvajanje razpisanega posla. Minister Bojan Kumer je ob podpisu pogodb izpostavil: »S podpisom teh pogodb gre za pomemben korak pri razvoju medkrajevnega linijskega potniškega prometa v Sloveniji, saj se bo povečal standard dostopnosti, torej ponudba javnih prevozov. To pomeni, da bomo imeli glede na leto 2019, ko smo pričeli s temi načrti, 20 % več ponudbe javnega potniškega prometa, se pravi več kilometrov, z 48 na 58 milijonov kilometrov letno. Pomembno je tudi poudariti, da bo Slovenija bistveno okrepila upravljanje javnega potniškega prometa s pomočjo Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, katere ključna naloga bo boljša integracija različnih oblik javnega potniškega prometa in zagotavljanje standarda dostopnosti in kakovosti.«

S tem pa na ministrstvu zasledujejo cilj zmanjšati razvojni zaostanek celotnega javnega potniškega prometa, kateremu v zadnjih desetletjih ni bila namenjena zadostna pozornost.