Podatki o tovorni obremenitvi na dlani

Continental je razvil sistem za tehtanje na vozilih – On Board Weighing System (OBWS) -, ki beleži in prikazuje maso gospodarskih vozil, vključno s priklopniki in polpriklopniki.

30-31-4
Zahteve voznih parkov se med seboj razlikujejo, saj obstajajo mešani vozni parki, sestavljeni iz vozil z različnimi sistemi vzmetenja. Prav zaradi tega so strokovnjaki pri Continentalu razvili različne rešitve znotraj sistema OBWS, ki upoštevajo specifične zahteve kupcev.

Pri Continentalu pravijo, da je sistem hiter in enostaven, uporabljati pa ga je mogoče že pred začetkom izvajanja transporta. Nova tehnologija bo tudi olajšala zagotavljanje skladnosti z direktivo EU 2015/719, ki bo začela veljati meseca maja prihodnje leto. Direktiva namreč zahteva, da države članice EU pogosteje merijo bruto maso gospodarskih vozil. Da bi lahko ustrezno načrtovali pot in preprečili prejetje kazni s strani pristojnih organov, morajo vozniki in upravljavci voznih parkov pred začetkom izvajanja transporta poznati tovorno obremenitev vozila. Do sedaj je bilo to brez na vozilu nameščenih sistemov za tehtanje skoraj nemogoče, poleg tega pa predstavlja to poseben izziv za upravljavce tovornih vozil, ki jim polpriklopnik običajno zagotovi špediter.

Stalen pregled nad tovorno obremenitvijo

Da bi izpolnile nove zahteve, se večina držav EU zanaša predvsem na celovito, toda stacionarno rešitev. Pri Continentalu so mnenja, da sistem za tehtanje na vozilu (OBWS) ponuja dodano vrednost, ki presega regulativne določbe. »Tudi če bodo obremenitev v prihodnosti merili senzorji na cesti, bo integrirana rešitev ostala zanimiva za špediterje, upravljavce voznega parka in voznike,« pravi Marc Leinemann, ki sodeluje pri razvoju OBWS sistema in je vodja tehničnih projektov pri Continentalu. Še preden tovornjak odpelje, lahko upravljavci voznega parka in vozniki preverijo, ali je masa vozila v dovoljenem razponu. Sistemi, ki določajo maso vozila šele po začetku potovanja, te prednosti ne ponujajo. Če je masa vozila določljiva še pred začetkom transporta, lahko vozila naložimo učinkoviteje in varneje. To zmanjšuje število praznih voženj in omogoča preventivno vzdrževanje. Poleg tega lahko služi kot osnova za nove poslovne modele, na primer za osnovanje tarife za prevoz, odvisne od obremenitve vozila.


Sistem za tehtanje na vozilu OBWS beleži in prikazuje maso gospodarskih vozil, preden se ta odpravi na pot in omogoča nadaljnje funkcije. Podatki so posredovani na voznikov pametni telefon, na zaslon v voznikovi kabini ali v pisarno upravitelja voznega parka.

Direktiva EU 2015/719: zakaj je bila uvedena

Merjenje mase vozila je namenjeno zaščiti infrastrukture in zmanjšanju negativnega vpliva na okolje. Preobremenjeni tovornjaki ne predstavljajo samo večje prometne nevarnosti, ampak bolj poškodujejo tudi ceste in mostove. To povzroča dodatne stroške za vzdrževanje in ogroža varnost udeležencev v prometu zaradi povzročene škode. Hkrati so redne meritve mase vozil namenjene zagotavljanju lojalne konkurence z zahtevo, da vsi špediterji izpolnjujejo zakonsko določene največje obremenitve.

Senzorji merijo osne obremenitve

Zahteve voznih parkov se med seboj razlikujejo, saj obstajajo mešani vozni parki, sestavljeni iz vozil z različnimi sistemi vzmetenja. Prav zaradi tega so strokovnjaki pri Continentalu razvili različne rešitve znotraj sistema OBWS, ki upoštevajo specifične zahteve kupcev. Na primer, pri podvozju z zračnim vzmetenjem sistem nenehno odčitava obremenitev vseh posameznih osi. Continental pa ima tudi prilagojene rešitve za šasije z jeklenim vzmetenjem.

Senzorji za vozila z zračnim vzmetenjem uporabljajo ultrazvok za merjenje višine in tlaka v zračnih blazinah, kar določa stanje obremenitve osi. Na isti osnovi je bil razvit senzor za merjenje višine blažilnikov pri vozilih brez zračnega vzmetenja. Hod blažilnika vsebuje informacije o stanju obremenitve posamezne osi. Senzor napetosti materiala je primeren za uporabo na jeklenih in zračno vzmetenih oseh. Izmeri obremenitev ohišja osi in tako omogoča izračun obremenitve. Vsota osnih obremenitev, vključno z maso vozila, predstavlja bruto maso vozila.


Popoln sistem iz enega samega vira

Pri vseh zgoraj navedenih primerih se pridobljeni podatki zbirajo, posredujejo in ocenjujejo, rezultati pa se končnemu uporabniku prikazujejo s pomočjo aplikacije na voznikovem pametnem telefonu ali na zaslonu v voznikovi kabini. Upravljavci voznih parkov lahko do pridobljenih podatkov dostopajo naknadno in z njihovo analizo optimizirajo učinkovitost svoje flote. Continental ponuja vse izdelke in storitve kot celosten sistem od enega samega vira – od zračne vzmeti do senzorja, od obdelave podatkov do programskih aplikacij.


Fotogalerija