Podaljšanje veljavnosti počitniškega voznega reda

Ministrstvo za infrastrukturo je obvestilo vse avtobusne prevoznike, ki imajo koncesijo za izvajanje javnega potniškega medkrajevnega linijskega prometa, da se zaradi odločitve Vlade Republike Slovenije, da se bo pouk v osnovnih in srednjih šolah ter visokošolskih zavodih od 9.11. do 13.11. 2020 izvajal na daljavo, podaljšuje tudi veljavnost počitniškega voznega reda javnega linijskega avtobusnega prevoza potnikov.  Podaljšanje veljavnosti počitniškega voznega reda velja za zdaj do 13.11.2020. 

22 novih Mercedes-Benz Intouro avtobusov