Podaljšanje prepovedi vožnje do 22. ure

Od 30. decembra dalje bo stopila v veljavo podaljšana prepoved vožnje težjih tovornih vozil ob nedeljah in dela prostih dnevih. Prepoved bo trajala do 22. ure, in ne več do 21. ure. To določa novela novelirana odredba o omejitvi prometa v Sloveniji.

promet
Omejitev za tovorna vozila in skupino vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter traktorje, motokultivatorje, delovne stroje in vprežna vozila bo veljala v petek pred veliko nočjo od 14. do 22. ure ter ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure.

Nova odredba določa, da se omeji promet tovornih in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone, ter traktorjev, motokultivatorjev, delovnih strojev in vprežnih vozil, in sicer v petek pred veliko nočjo od 14. do 22. ure ter ob nedeljah in dela prostih dnevih od 8. do 22. ure. V odredbo so poleg že uveljavljenih izjem dodali izjeme, za katere omejitev prometa ne velja. To so nujna vzdrževalna dela pri rednem vzdrževanju železniške infrastrukture, prevoz tekočih tehničnih plinov, prevoz elektroagregatov v sklopu prevoza reportažnih vozil radijskih in televizijskih medijev ter prevoz mleka med mlekarnami. Določbe glede prepovedi prometa večjih tovornih vozil v času poletne turistične sezone ostajajo nespremenjene. Na ministrstvu poudarjajo, da bodo spremembe povečale prometno varnost in izboljšale pretočnost mejnih prehodov.  In so usklajene z ministrstvom za notranje zadeve, generalno policijsko upravo, avtocestno policijo, Darsom ter gospodarsko in obrtno-podjetniško zbornico. Omejitve je priporočila tudi Agencija za varnost prometa. Prav tako naj bi usklajenost z omejitvami sosednjih držav pozitivno vplivala na prometno varnost na avtocestnem križu in na pretočnost vseh mejnih prehodov.