Parkiranje težkih vozil na avtocestnih počivališčih omejeno na 25 ur

Družba DARS bo avtocestna počivališča v prihodnjih nekaj tednih opremila z znaki, ki zapovedujejo parkiranje težkih vozil na največ 25 ur. Avtobusi in tovorna vozila nad 3.500 kg bodo lahko na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur. Po preteku tega roka jih morajo vozniki odpeljati s počivališča.

img5472
Avtobusi in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg so lahko na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur.

Voznik avtobusov in tovornjakov za varno in zdravo opravljanje poklica potrebujejo kvaliteten počitek. Število parkirnih mest na avtocestnih počivališčih je omejeno, zato jih ne zasedajmo po nepotrebnem. 


Nov zakon o pravilih cestnega prometa ureja tudi parkiranje vozil na počivališčih avtocest in hitrih cest.

  • Avtobusi in tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 3.500 kg so lahko na označenih parkirnih mestih parkirani največ 25 ur. Če je promet tovornih vozil z odredbo o omejitvi ali prepovedi prometa omejen ali prepovedan za več kot 25 ur, je dovoljeno parkiranje za čas omejitve ali prepovedi prometa tovornih vozil.Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 300 EUR, za pravno osebo v znesku 1000 EUR in za odgovorno o osebo v znesku 300 EUR.
  • Voznik na notranji strani vetrobranskega stekla vidno označi čas in datum začetka parkiranja (na primer: 17.18, 25. 11. 2021). Za prekršek je predpisana globa za voznika v znesku 150 EUR.

Nadzor določb, ki urejajo parkiranje, izvajajo cestninski nadzorniki.

Cestninski nadzorniki v teh dneh voznikom težkih vozil delijo informativni letak. Z njim sedaj le opozarjajo na časovno omejitev parkiranja na avtocestnih počivališčih, po novem letu pa bodo kršiteljem izrekali globe.