Montaža in namestitev sistema za nadzor mrtvega kota

Z napravami za nadzor mrtvega kota bodo morala biti od leta 2022 dalje opremljena vsa težja gospodarska vozila. Predstavljamo, kako poteka njihova naknadna vgradnja na vozila, ki s tovrstnimi sistemi še niso opremljena.

Mrtvi kot

Uredbe in predpisi 

Za začetek se najprej osredotočimo na predpise in uredbe. Ti namreč velevajo, da mora biti montaža in inštalacija izvedena v skladu s smernicami in Uredbami EU oziroma usklajena z zakonodajnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Med drugim uredba (EU) 2019/2144 za vozila kategorij M2, M3, N2 in N3 določa, da so ta opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje pešcev in kolesarjev, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka s takimi izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu.


Sistemi morajo izpolnjevati zlasti naslednje zahteve: 

  • take sisteme je mogoče izključiti le vsakega posamično, pri čemer voznik opravi zaporedje dejanj;
  • ob vsakem vklopu glavnega nadzornega stikala vozila so sistemi v normalnem načinu delovanja;
  • enostavno je mogoče izključiti zvočna opozorila, vendar se hkrati s tem ne izključijo druge funkcije sistema;
  • voznik ima možnost, da tega sistema ne upošteva;
  • območje stranskega zaznavanja mora biti najmanj 10 metrov.

Za dokazljivost, da je neki sistem tehnično primeren in ustreza zahtevanim načinom delovanja in ga lahko vgradimo na vozilo, je na osnovi testov izdano obratovalno dovoljenje s podelitvijo homologacije sistema oziroma elementov sistema, saj nova uredba (EU) 2019/2144, ki stopi v veljavo junija 2022, predvideva vgradnjo takšnih sistemov kot obvezni del opreme. Ta bo potreben za dodelitev homologacije pri novem tipu vozil. Seveda pa to velja tudi v primeru naknadne vgradnje na tovorna vozila in avtobuse.

Homologacija nam poda osnovne podatke in tudi pravila pri vgradnji sistema. S tem sta zagotovljena pravilna namestitev in delovanje sistema. To omogoča pokrivanje mrtvega kota v najboljši možni meri in tako zagotavlja zaznavanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu. Ob tem pa tudi inšpekcijskim in nadzornim organom – tehnični pregledi vozil, tehnična in pravna izhodišča pri izvajanju nadzora nad ustrezno opremljenostjo tovornih vozil in avtobusov v skladu s temi sistemi in v skladu z veljavnimi predpisi.

Definicija pojmov iz Uredbe EU 

Izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu

(1) »izpostavljeni udeleženec v cestnem prometu« je udeleženec v cestnem prometu brez motornega pogona, kar zlasti vključuje kolesarje in pešce, ter uporabnike dvokolesnih motornih vozil;

Parametri obratovalnega dovoljenja, ki jih je treba upoštevati pri vgradnji aktivnega naprednega sistema v pomoč vozniku Sistem PreView Side Defender II 

Zvezna uprava za avtomobilski promet (KBA) je za Sistem PreView Side Defender II. z zaslonom podelila Splošno obratovalno dovoljenje (ABE) s podelitvijo homologacije: KBA 91812 (25. 06. 2019).

V homologaciji so navedeni tudi podatki, kot so kategorije vozil (N2, N3, M2 in M3 z bruto maso vozila več kot 3.500 kg), dovoljena odstopanja v primeru montaže (pomemben podatek, ki je tudi zabeležen v homologaciji, dovoljuje namestitev senzorja v skladu z uredbo ECE-R 46 na pozicijo, ki lahko odstopa do 100 mm od vozila), določena so najprimernejša mesta za montažo z dovoljenimi odstopanji (na primer senzor SDII PreView Side Defender® II se nahaja na pritrditveni višini med 600 in 1.000 mm nad površino ceste, (debelina senzorja je 32,5 mm) in je na vseh straneh zaobljen s polmerom večjim od 2,5 mm. Predvideno je tudi mesto namestitve zaslona v notranjosti vozila.


Lokacija senzorja – določena v obratovalnem dovoljenju 

Mesto namestitve senzorja Side Defender® II je pomembno za zagotavljanje pravilnega delovanja sistema. Senzor mora biti nameščen ob strani vozila, pri čemer spodnji del senzorja ne sme biti nižje od 60 cm nad tlemi, vrh senzorja ne višje od 1 metra nad tlemi. Prav tako mora biti nameščen na mestu med 3,5 in 5 metri od sprednjega roba vozila. Lice senzorja mora biti nameščeno pravokotno na tla, s tekstom Side Defender® in logotipom V obrnjenim navzdol. Lokacija naj po možnosti zagotavlja določeno zaščito pred udarci in delci, ki bi lahko prileteli s cestišča, hkrati pa omogoča neoviran pogled na ciljno območje zaznavanja – detekcije izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu.

Namestitev senzorja

Za namestitev senzorja je treba izbrati ustrezno pritrdilno mesto, medtem ko se montaža izvede direktno na vozilo ali osnovno ali namensko izdelano pritrdilno mehansko konzolo.


Montažna odstopanja 

Za optimalno delovanje so odstopanja navpičnega kota (gor / dol) +5° (navzgor) in -2° (navzdol). Toleranca vodoravnega kota (stran / stran) je +/-2 °, toleranca spredaj / nazaj pa +/-2°.V primeru, da je senzor nagnjen navzdol, lahko to negativno vpliva na njegovo delovanje in povzroča zaznavanje tal in robnika. Vsakič, ko senzor ni nameščen pravokotno glede na podlago, je treba preskusiti njegovo  . Horizontalno vidno polje senzorja je +/-75°, vendar je lahko do +/-85° za objekte z radarskimi preseki, ki so večji od osebe. Navpično vidno polje je +/-10°. Za optimalno delovanje mora biti senzor nameščen na skrajni zunanji točki vozila, v coni detekcije senzorja ne sme biti noben štrleč del vozila.


Izogibajte se intervencijskim območjem

Kovinski in drugi močni radarsko odsevni predmeti morajo ostati zunaj območij, ki so določena na spodnji skici. Radarsko odsevni predmeti na teh območjih lahko negativno vplivajo na delovanje. Če teh objektov ni mogoče odstraniti, je treba opraviti testiranje, da se določi vpliv na delovanje sistema.

Pomembno!

Pred trajno namestitvijo senzorja PreView Side Defender® II na vozilo je treba preveriti, ali izbrano mesto namestitve zagotavlja jasno območje zaznavanja. Z vozilom je treba zapeljati na dovolj prostrano območje, začasno pritrditi senzor na predvideno mesto vgradnje, vklopiti napajanje sistema in preveriti, da ne zazna nobene ovire.


Zaslon in električna inštalacija 

Za namestitev zaslona v notranjosti vozila je določena pritrditev na oblogo A stebrička vozila. To zahtevata tudi navodilo za montažo in uporabo. Povezovalni in napajalni kabli morajo biti v največji možni meri nameščeni na že obstoječih kabelskih linijah vozila.


Namestitev stranske kamere 

Tudi tu velja, da je treba prednostno uporabiti homologirane elemente KAM sistema. Kamera za stranski pogled pokriva kritično območje na desni strani vozila, kar vozniku olajša pravilno oceno situacije, ko senzor s pomočjo prikazovalnika voznika zvočno in svetlobno opozori o nevarnostih v mrtvem kotu. Slika se lahko prikaže na dodatnem nadzornem monitorju ali pa se kamera poveže na obstoječ informacijski sistem –monitor.


Aktivnosti pri namestitvi aktivnega naprednega sistema v pomoč vozniku Sistem PreView Side Defender II

Potek montaže in inštalacije 

Montaža in inštalacija sistema je enostavna. Opravi se lahko na pooblaščenemu servisu ali pa v samoizvedbi s pomočjo navodil za namestitev sistema. Tudi v slednjem primeru velja garancijska doba 5 let, če se dela izvedejo pravilno. Čas, potreben za montažo in inštalacijo je 4 do 8 ur, odvisno od modela tovornega vozila ali avtobusa.

Montaža senzorja Preview Side Defender II.

Preden se PreView® Radarski Senzor trajno namesti na vozilo, je treba preveriti, ali izbrana lokacija zagotavlja jasno cono zaznavanja. Začasno se pritrdi senzor na izbrano mesto in sledi navodilom za prvi vklop in preizkus sistema. V primeru, da mesto namestitve ni ustrezno (na primer senzor zaznava del zadnjega blatnika), senzor sam preko zaslona javi napako. Senzor je mogoče namestiti neposredno na tovorno vozilo ali avtobus ali ga pritrditi z nosilcem na stabilen del vozila v skladu z navodili.


Inštalacija kablov 

Kabli so visoko odporni, oplaščeni in se začnejo nameščati pri senzorju. Potek namestitve poteka od senzorja proti kabini po že obstoječi kabelski liniji. Izvede se priključitev na za to pripravljene vodnike za napajanje, ozemljitev in desni smernik. Konektorji za spajanje posameznih kablov so popolnoma vodotesni.


Zaslon

Zaslon se namesti na mesto, ki ne ovira vidnega polja voznika in je med uporabo opreme enostavno viden. Priporočen položaj je steber na sovoznikovi strani. Pri uporabi sistema z GPS-anteno, se namesti anteno na površino z jasnim pogledom na nebo.

Testiranje delovanja 

Vozilo premaknemo na odprti prostor, večji od območja za zaznavanje sistema, da ga preizkusite. Delovanje sistema lahko preizkusite tako, da vključite desni smernik. Hitro se sprehodite ob boku vozila (pred senzorjem) in kontrolirajte, da zaslon prikazuje zaznavanje. Natančno območje zaznavanja lahko preslikate tako, da se premikate po območju zaznavanja senzorja in spremljate zaznavanje na zaslonu. Sistem Preview Side defender II za zaznavanje mrtvega kota je možno enostavno nadgraditi z dodatnimi senzorji (do 12 kosov).