Odprli tretje klimatizirano skladišče

Skupina GEFCO, globalni akter na področju industrijske logistike in vodilno evropsko podjetje na področju avtomobilske logistike, je odprlo svoje tretje klimatizirano skladišče, namenjeno življenjskim znanostim in zdravstvu. Objekt se nahaja v neposredni bližini letališča London Heathrow, ZK. Ta lokacija dopolnjuje špedicijski skladišči družbe GEFCO v nemškem Frankfurtu in holandskem Amsterdamu.

Novo skladišče za življenjsko znanost in zdravstvo

Novo skladišče po najvišjih standardih za špedicijo farmacevtskih pošiljk

 

Z odprtjem tega novega objekta s površino 1.400 m2 družba GEFCO krepi špedicijsko poslovno dejavnost in širi svoja ekspertna znanja v sektorju življenjskih znanosti in zdravstva. Objekt je načrtovan za doseganje najvišjih standardov pri špediciji farmacevtskih izdelkov in vključuje področja z različnimi temperaturami, od sobne temperature (15º C do 25º C) do hlajene temperature (2º C do 8º C) in do zamrzovalnika (-15° C do -22° C).

 

"Z dovoljenjem za trgovanje na debelo smo sposobni diferenciacije naših storitev, kar našim strankam dokazuje, da poslujemo skladno z istimi standardi, kot veljajo za njih," je povedala Josette Wells, direktorica za kakovost špedicije in skladnost družbe GEFCO. Dovoljenje za trgovanje na debelo omogoča, da se v okviru dejavnosti logističnih in transportnih storitev v skladišču nudi shranjevanje humanih in veterinarskih zdravil kot tudi medicinskih pripomočkov.

Objekt zagotavlja tudi visok nivo varnosti, vključno s stalnimi 24/7 pregledi letalskih tovorov z rentgenskim aparatom. Novi center je skladen z *GDP - Good Distribution Practice (praksa dobre distribucije) in certificiran po ISO 9001:2015.

GEFCO nadaljuje z vlaganji v življenjske znanosti in zdravstvo
Kot ekspert za logistiko življenjskih znanosti in zdravstva, špedicija GEFCO ponuja storitve celotne skladne rešitve "od vrat do vrat", klimatizirane prevoze, integrirano in multimodalno logistiko.

"Trg logistike življenjskih znanosti in zdravstva se spreminja in je vse bolj kompleksen. S povečanjem obsega temperaturno občutljivih izdelkov, kakor tudi z novimi predpisi, ki urejajo njihov transport, se morajo podjetja bolj osredotočiti na nadzor in varnost," je izjavil Anthony Gunn, izvršni podpredsednik poslovne linije GEFCO špedicija. "Skupina GEFCO ima močno tradicijo v sektorju življenjskih znanosti in zdravstva. Odprtje tega novega objekta v Združenem kraljestvu odraža njeno nenehno vlaganje v ta sektor."

Industrijski specialisti družbe GEFCO razvijajo in, z vlaganji v tehnološke inovacije, podpirajo skladne integrirane logistične rešitve po meri strank, ki izpolnjujejo zahtevne potrebe industrije življenjskih znanosti in zdravstva.