Objavljen razpis za elektronsko cestninjenje

Direkcija za avtoceste Republike Slovenije je objavila razpis za elektronsko cestninjenje v prostem prometnem toku. Vsi zainteresirani imajo 60 dni časa, da oddaje svoje ponudbe.

Objavljen razpis za elektronsko cestninjenje

DARS je ob upoštevanju sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 21.5.2015 pripravil in včeraj tudi objavil javno naročilo za vzpostavitev in delovanje večsteznega elektronskega cestninskega sistema v prostem prometnem toku na avtocestah in hitrih cestah.

V tehnično-tehnološkem smislu je razpis naravnan predvsem na funkcionalnost in učinkovitost bodočega novega cestninskega sistema, pri čemer je izbor najprimernejše tehnologije cestninjenja prepuščen ponudnikom v okviru, ki ga dopušča direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti.

Cestninska shema tako zajema vsa vozila, težja od 3,5 tone, vključno z avtobusi, pri čemer bodo opredeljene določene izjeme. Za vsa ostala vozila, katerih masa ne presega 3,5 tone, pa bo še vedno veljal dosedanji vinjetni sistem.