Nepovratna sredstva za okolju prijaznejša vozila

Družba Borzen, d.o.o., je kot izvajalka javnega poziva Sklada za podnebne spremembe z včerajšnjim dnem omogočila oddajo elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik ter nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.

Aerodinamična prikolica
Aerodinamična prikolica | Foto: Daimler Truck

Nepovratna finančna sredstva iz javnega poziva so namenjena nakupu ali predelavi tovornih vozil in avtobusov (sklop A v višini 150.000 evrov) na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči in (sklop B v višini 5.850.000 evrov) nadgradnjo tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora.

Vloge v sklopu A se sprejemajo od 4. marca 2024 od 8. ure dalje do 30. oktobra 2024 do vključno 12. ure, vloge v sklopu B pa se sprejemajo od 4. marca 2024 od 8. ure dalje do 6. maja 2024 do vključno 12. ure. Oddane vloge se obravnavajo po vrstnem redu prejema vlog, pri čemer se odločbe za sklop A izdajajo sproti, v rokih, kot jih določa Zakon o upravnem postopku (ZUP), vloge v sklopu B pa bodo izdane po prejemu in obravnavi vseh vlog, najkasneje do 30. junija 2024.