Logist leta 2019 je Viktor Kastelic iz podjetja Cargo Partner d.o.o.

Slovensko logistično združenje (SLZ) je podelilo že petnajsti naziv Logist leta. Priznanje Logist leta izpostavlja in nagrajuje posameznika in/ali podjetje, ki je najuspešneje reševalo logistične izzive, uvajalo inovacije ter podpiralo napredek logistične panoge. Častno priznanje je za leto 2019 prejel Viktor Kastelic, direktor podjetja Cargo-partner d.o.o. Podelitev je bila zaradi epidemije koronavirusa zamaknjena v leto 2021.

0063857001609280037aaaa

Cargo-partner je ponudnik celovitih logističnih rešitev z obsežnim portfeljem storitev letalskih, ladijskih, kopenskih prevozov in skladiščnega poslovanja. Posebno strokovno znanje in kompetence posveča področju informacijske tehnologije in optimizacije oskrbovalnih verig. 

Predsednik odbora za podelitev naziva Logist leta dr. Igor Jakomin: »V okviru Slovenskega logističnega združenja vsako leto podelimo častni naziv Logist leta najuspešnejšemu posamezniku, ki je v tekočem letu s svojim delom in inovativnim pristopom dosegel izjemne dosežke na področju logistike in oskrbovalnih verig. Laskavi naziv si je, med vsemi kandidati, za leto 2019 prislužil Viktor Kastelic iz podjetja Cargo-partner«. 

Kot skupina Cargo-partner, z več tridesetletnimi izkušnjami, snujejo storitve po meri za širok nabor panog, da bi svojim strankam po vsem svetu pridobili konkurenčne prednosti. Uvajajo nenehne izboljšave, ki temeljijo na zavezi strankam, strasti do inovacij in trdni veri v ekonomsko, ekološko in družbeno trajnost. Celotno poslovanje je integrirano z vrhunskimi informacijskim sistemom, podkrepljeno z državnimi in mednarodnimi certifikati ter članstvi v globalnih mrežah. 

V podjetju se zavedajo, da je področje logistike in oskrbovalnih verig pomembno za uspeh in da ta zahteva sposobnost hitrega prilaganja in vpeljevanja sodobnih tehnologij in poslovnih modelov, ki omogočajo transparentnost skozi celotno oskrbovalno verigo. Pri tem pa so zavezani tudi okoljski odličnosti z zmanjševanjem škodljivih izpustov z optimiziranjem prevozov in z ozaveščanjem vseh vpletenih v verigi k ohranjanju okolja. 

Predsednik Slovenskega logističnega združenja Igor Žula: »Nagrada logist leta je izjemnega pomena. V prvi vrsti nagrajuje dosedanje trdo delo nagrajenca in tima, ki ga vodi za prikazane rezultate na področju logistike, a ga zavezuje, da svoje delo nadaljuje še naprej. Hkrati pa deluje kot zgled drugim, ki si želijo biti še boljši«. 

Slovensko logistično združenje (SLZ) je prostovoljno, samostojno in neprofitno združenje članov s področja transporta, prometa in poslovne logistike. Povezujemo managerje, strokovnjake, podjetnike in druge, ki delujejo na področju logistike ali pa jih to področje zanima in želijo s svojim delovanjem v Združenju prispevati k vsestranskemu razvoju slovenske logistike, povečati njeno prepoznavnosti ter okrepiti mednarodno veljavo. Poleg osrednjega dogodka, Logističnega kongresa, za svoje člane organizirajo še druge dogodke, delavnice, oglede strokovnih sejmov ter dobrih praks tako doma kot tudi v tujini.