Lisice za vozila in kazni za voznike brez ustreznih dokumentov

Švedska bo uvedla zakonodajne spremembe, v skladu s katerimi bodo veljavna pravila evropskega paketa mobilnosti o napotenih delavcih strogo nadzorovana in kršitelji v primeru kršitev tudi strogo kaznovani. Vsako tovorno vozilo brez ustrezne dokumentacije bo prejelo »lisice«, voznik brez potrebne dokumentacije pa globo.

policija3

Kot piše švedska spletna stran o cestnem prometu, Tidningen Proffs, je ukrep namenjen pozornemu spremljanju tujih voznikov težkih tovornih vozil, ki delajo v državi. S tem naj bi zagotovili, da imajo koristi od švedskih plač in pogojev, ki jih zahteva evropski paket mobilnosti.

»Vlada je že uvedla najvišje kazni v EU za nezakonite prevoze; sedaj dodajamo še možnost vklenitve vozil z lisicami, da zagotovimo plačilo kazni. Tako bomo preprečili goljufanje,« pravi švedski minister za infrastrukturo, Tomas Eneroth.Paket mobilnosti EU predpisuje, da morajo tuji prevozniki obvestiti Švedsko upravo za delovno okolje o svojih napotenih delavcih najpozneje na dan, ko se njihovo delo na Švedskem začne. To švedskim sindikatom olajša pogajanja o kolektivnih pogodbah in pomaga lažje določiti zahteve glede plač in ostalih pogojev.

Sprememba zakonodaje bo vstopila v veljavo predvidoma 1. avgusta 2022.