Kmalu nova pravila za voznike avtobusov

Bliža se uvedba novih, bolj prilagodljivih pravil o času vožnje in počitka za voznike avtobusov v turističnih in občasnih prevozih. Svet ministrov EU je soglašal s spremembami predpisov, med drugim glede odmorov in tako imenovanega pravila dvanajstih dni. Toda prometni ministri so proti razveljavitvi zelo kritiziranega pravila o 50 kilometrih za linijske prevoze.

Coach Euro Test 2021
Coach Euro Test 2021

Predlagana pravila o času vožnje in počitka omogočajo, da lahko vozniki avtobusov svoj obvezni 45-minutni odmor razdelijo na tri odmore po najmanj petnajst minut. Skupno trajanje odmorov, do katerih je voznik upravičen, ostane nespremenjeno. Vozniki avtobusov lahko dnevni čas počitka enkrat prestavijo za eno uro za najmanj šestdnevno vožnjo ali dvakrat med najmanj osemdnevno vožnjo. Pogoj je, da skupni čas vožnje voznika v dneh, ko se dnevni počitek odloži, ne presega sedmih ur. 

Tako imenovano pravilo dvanajstih dni, ki je doslej veljalo le za mednarodni promet, bo veljalo tudi za notranji promet. Prav tako se pričakujejo spremembe beleženja podatkov na tahografu, tako da bo mogoče iz tahografa odčitati vrsto prevoza potnikov. To pomeni, da bo obveznost dokumentacije o prejšnjih vožnjah odpadla takoj, ko bo podatke mogoče pridobiti prek tahografa. Nove predloge mora potrditi le še Evropski parlament.