Državna revizijska komisija pritrdila družbi DARS

– Državna revizijska komisija je kot neutemeljena zavrnila zahtevka za revizijo oddaje naročila za elektronsko cestninjenje osebnih vozil, ki sta ga vložila Marand in Iskratel. DARS lahko sedaj nadaljuje s sklenitvijo pogodbe z izbranim izvajalcem, slovaškim Skytollom, in uvedbo elektronske vinjete.

Vinjeta
Letna vinjeta za 2021 bo ostala veljavna do 31. januarja 2022, po tem datumu pa bodo skladno z novelo zakona o cestninjenju, ki jo je državni zbor sprejel oktobra 2020, veljavne le še vinjete v elektronski obliki.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (DKOM), kamor sta se v postopku oddaje javnega naročila vzpostavitve in delovanja sistema elektronske vinjete pritožila dva neizbrana ponudnika, Marand in Iskratel, je zavrnila njuna zahtevka za revizijo kot neutemeljena.

»V družbi DARS zavrnitev revizijskih zahtevkov pozdravljamo, saj je DKOM pritrdila temu, kar smo vseskozi zatrjevali in utemeljevali: da je bil postopek izpeljan skladno s področno zakonodajo ter načeli enakopravnosti, konkurenčnosti in sorazmernosti,« je ob tej priložnosti izpostavil predsednik uprave DARS mag. Valentin Hajdinjak. DARS bo sedaj lahko sprožil postopek podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, slovaškim Skytollom, ta pa mora za začetek veljavnosti pogodbe družbi DARS dostaviti še ustrezno bančno garancijo za dobro izvedbo del. Pričakuje se, da bo izvajalec zahtevane dokumente dostavil v čim krajšem času.

Roki za uvedbo elektronske vinjete po posameznih fazah in začetek delovanja sistema s 1. decembrom 2021 so bili v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije vezani na datum podpisa pogodbe z izbranim izvajalcem, ki je bil predviden za najpozneje 1. marca 2021. Zaradi pritožb se je ta datum zamaknil, kar pomeni, da bodo nadaljnji postopki in roki za vzpostavitev projekta sedaj predmet pogovorov z izbranim izvajalcem. DARS bo naredil vse, da bo sistem zaživel v čim krajšem možnem času. Pri tem pa je treba upoštevati, da gre za zahteven projekt, od katerega je odvisen velik delež prihodka od cestnin, zato bi lahko necelovita izvedba po nepotrebnem ogrozila delovanje družbe.

Družba DARS je v postopku javnega naročila za vzpostavitev in delovanje sistema elektronske vinjete, ki ga je objavila septembra lani, prejela tri ponudbe. Iskratel v partnerstvu z madžarskima ARH Informatics in Dataking Informatikai Kft je za vzpostavitev in delovanje sistema ponudil ceno 14.219.197,34 EUR brez DDV, SkyToll ceno 15.681.247 EUR brez DDV, konzorcij podjetij Marand, Telekom Slovenije, Pošta Slovenije in Kapsch pa ceno 33.375.335 EUR brez DDV. Ponudbi Iskratela in konzorcija družb nista izpolnjevali razpisnih pogojev, zato sta bili ocenjeni kot nedopustni. Izbor ponudbe slovaškega SkyTolla pa je konec januarja letos potrdil tudi nadzorni svet družbe DARS. Na izbor sta se nato oba neizbrana ponudnika pritožila, DARS pa je njuna revizijska zahtevka zavrnil in dokumentacijo predal v obravnavno in odločanje DKOM.

Kako bo deloval sistem elektronske vinjete?

Uvedba elektronske različice vinjete je sicer predvidena s 1. decembrom 2021. Letna vinjeta za 2021 bo ostala veljavna do 31. januarja 2022, po tem datumu pa bodo skladno z novelo zakona o cestninjenju, ki jo je državni zbor sprejel oktobra 2020, veljavne le še vinjete v elektronski obliki. Elektronska vinjeta se sicer po vsebini ne bo bistveno razlikovala od zdajšnje vinjete v obliki nalepke in bo ohranila enak princip cestninjenja, tako da ne bo šlo za cestninjenje po prevoženi razdalji.

Sprememba pa bo pri obdobju veljavnosti vinjete, saj bo ta veljala 12 mesecev od datuma nakupa in ne bo več vezana na koledarsko leto. Njen nakup bo mogoč s spletno aplikacijo ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci). Za vsa vozila nosilnosti do 3,5 t bodo ostale kategorije vinjet enake: letna, mesečna (oziroma polletna za enosledna motorna vozila) in tedenska. Ob odjavi vozila iz prometa pa bo možno pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne vinjete.

Tovornjaki, avtobusi in druga vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 t največje dovoljene mase imajo že od aprila 2018 svoj sistem elektronskega cestninjenja DarsGo, v katerem se cestnina plačuje po dejansko prevoženi razdalji.