Delitev Daimlerja

Upravni in nadzorni svet podjetja Daimler AG sta se odločila za ločitev družbe. Cilj je okrepiti podjetniško svobodo na različnih področjih dejavnosti podjetja.

Delitev Daimlerja
Daimler AG načrtuje 1. januar 2020 kot referenčni datum za začetek veljavnosti nove korporacijske strukture.

Večja svoboda oddelkov podjetij, hitrejše in bolj prožno sodelovanje ter bolj tržno usmerjene dejavnosti - to so prednosti, ki jih želi Daimler AG doseči z delitvijo družbe Daimler AG na Mercedes-Benz AG, Daimler Truck AG in Daimler Mobility AG.

"Z novo organizacijsko strukturo družba Daimler zagovarja hitre spremembe v industriji mobilnosti in s tem povezanih strateških izzivov," pojasnjuje Manfred Bishoff, predsednik nadzornega sveta družbe Daimler AG. Direktor družbe Mercedes-Benz Cars, Dieter Cetches, je poudaril, da so bile potrebe kupcev v osrčju sprememb: "V novi sestavi lahko ponudimo več prilagojenih rešitev mobilnosti."

"V sklopu prestrukturiranja bo prišlo do sprememb v več kot 700 podjetjih v več kot 60 državah po vsem svetu," je povedal Bodo Webber, član upravnega odbora družbe Daimler AG, odgovoren za finančno upravljanje in Daimler Financial Services." Prednosti in slabosti nove strukture smo temeljito preučili in ugotovili, da prednosti občutno prevladajo nad slabostmi. Z novo strukturo se bo Daimler osredotočil na svoje dejavnosti, okrepila se bo podjetniško dejavnost, obenempa bodo s tem tudi zagotovili obsežne prihranke in sinergije," je dejal Webber.

Prvi ukrepi za ločevanje tovornjakov in avtobusov ter avtomobilov in kombijev kot neodvisne enote so bili izvedeni že leta 2017. Po uvedbi nove strukture bodo imeli družbi Cars & Vans približno 175.000 zaposlenih, družba Daimler Trucks pa zaposluje približno 100.000 ljudi. Daimler Financial Services AG, ki se bo preimenoval v Daimler Mobility AG, bo imel približno 13.000 zaposlenih. Daimler AG je kot matična družba odgovorna za upravljanje podjetij, strategijo in upravljanje ter za skupinske storitve. Financiranje za celotno skupino ostaja predmet družbe Daimler AG, ki kot edine družba, kotira na borzi kot delujoči holding.

Delniške odločitve bodo delničarji sprejeli na letni skupščini 22. maja 2019. Daimler AG načrtuje 1. januar 2020 kot referenčni datum za začetek veljavnosti nove korporacijske strukture.