DARS nadaljuje z izgradnjo tretje razvojne osi

Na drugem odseku tretje razvojne osi med Velenjem In Slovenj Gradcem se DARS veseli novega koraka k izgradnji 17,5 km dolgega odseka na Koroško. V petek, 14. junija 2024 so namreč prejeli gradbeno dovoljenje za viadukt Ravne 1 na sklopu E – Velunja. Prav tako so prejeli sodbo Upravnega sodišča, s katero je gradbeno dovoljenje za del sklopa H (navezovalna cesta N1 Konovo) postalo pravnomočno.

DARS
DARS tretja razvojna os

Skupno 17,5 kilometra dolg odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem zaradi težavnega terena velja za enega zahtevnejših odsekov na našem avtocestnem omrežju. Na njem bodo trije predori, trije pokriti vkopi, 16 viaduktov, sedem mostov ter deset nadvozov in podvozov. Gre za izjemen tehnični in finančni zalogaj.

Trenutno se gradbena dela izvajajo na treh sklopih, na sklopu D – Gaberke pa so že zaključena. Gradnja poteka na sklopu F – Jenina pri Podgorju pri Slovenj Gradcu in bo zaključena v letošnjem letu ter na dveh sklopih pri Velenju, in sicer na sklopu B – Škalsko jezero in sklopu H – Konovo. 

V družbi DARS pričakujejo, da bodo do konca letošnjega leta pridobili manjkajoča gradbena dovoljenja za odsek hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem. Nadaljevanje gradnje pa je odvisno od pridobitve pravnomočnih gradbenih dovoljenj. Pričakujejo, da bo nova hitra cesta, ko bo dokončana, znatno izboljšala prometno povezavo med osrednjo Slovenijo in Koroško ter prispevala k gospodarskemu razvoju regije.