Ceneje skozi predor Karavanke

Tisti, ki se pogosto vozijo skozi predor Karavanke bodo lahko od aprila dalje kupili neprenosljivo mesečno točkovno karto, s katero se bo uporaba predora zaračunavala po znižani cestnini.

Aktualno

Karta, ki bo vezana na registrsko številko avtomobila, vas bo veljala 32,20 evra, medtem ko vas bo posamezna vožnja obračunavala v vrednosti 2,30 evra. Neprenosljive mesečne točkovne karte prinašajo spremembe glede uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke.

Neprenosljiva mesečna točkovna karta je bila ukinjena konec leta 2013, po kateri se je uporaba predora Karavanke zaračunavala po znižani cestnini. Ta ukrep je prizadel zlasti pogoste slovenske uporabnike cestnega predora Karavanke. Ker pa so ti zaradi povečane stroškovne obremenjenosti prehoda začeli koristiti alternativne poti v sosednjo Avstrijo, sej je to pokazalo kot problematično zlasti iz prometno varnostnih razlogov. Začela se je pogostejša uporaba vzporednih cestnih povezav, ki pa so iz prometnega vidika manj varne.

Obstoječa prenosljiva točkovna karta se bo prenehala prodajati konec meseca marca ob polnoči, 1. aprila, pa se bo začela prodajati neprenosljiva točkovna karta. Na vladi ocenjujejo, da zaradi tega prišlo do izpada prihodkov v višini največ 200.000 evrov.