Celovito upravljanje naročil

Podjetje cargo-partner je v svoj nenehno rastoči portfelj rešitev za upravljanje oskrbovalne verige sedaj dodalo še storitev upravljanja naročil, s katero pomaga zagotoviti, da pošiljke svoj cilj dosežejo pravočasno in v celoti, ne glede na to, kateri ponudniki transporta pri tem sodelujejo.

Celovito upravljanje naročil
Podjetje cargo-partner platformo SPOT uporablja že od leta 2000, saj mu omogoča, da svojim strankam nudi nemoteno sledenje pošiljkam, enostavno komunikacijo in upravljanje dokumentov ter celovito poročanje.

Slaba preglednost pri dobavi lahko pomeni, da je treba v komunikacijo in administrativne zadeve vlagati več truda, kar vodi v dodatne stroške. V izogib takšnim situacijam je cargo-partner predstavil storitev upravljanja naročil, ki strankam nudi celovito podporo vse od trenutka, ko naročilo oddajo. Storitev na podlagi zahtev strank pokriva vsa področja upravljanja naročila in dobave, saj zagotavlja komuniciranje z dobavitelji, učinkovito konsolidacijo prevoza, kvalitativno in kvantitativno preverjanje ter upravljanje podatkov in dokumentov.

Podjetje cargo-partner zagotavlja nadaljnje spremljanje dobaviteljev in tako poskrbi, da se izpolnijo dobavni roki in dostavijo naročene količine. Če pride do zamude pri dostavi pošiljke ali če se količina spremeni, lahko poskrbi tudi za načrtovanje prevoza v skladu z željami strank in za vsako situacijo poišče stroškovno najugodnejšo rešitev.

Nova storitev omogoča z oblakom podprta upravljavska platforma SPOT za oskrbovalne verige, ki jo je razvilo podjetje SPOTworx in ki zagotavlja popolno preglednost in enostavno sodelovanje kupcev ter strank podjetja cargo-partner. Platforma s samodejnimi opomniki in obvestili poenostavlja postopek upravljanja prodajalcev in odpravlja nesporazume v komunikaciji.

Podjetje cargo-partner platformo SPOT uporablja že od leta 2000, saj mu omogoča, da svojim strankam nudi nemoteno sledenje pošiljkam, enostavno komunikacijo in upravljanje dokumentov ter celovito poročanje. Modul za upravljanje naročil platforme SPOT pa omenjene značilnosti prenaša tudi na področje nabave in proizvodnje.