100 največjih slovenskih logistov

Lestvica 100 največjih logistov je narejena na osnovi uradnih finančnih podatkov za leto 2019 in standardne klasifikacije dejavnosti, katerih osnovna dejavnost je povezana z logistiko. H 52.100 Skladiščenje, H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu, H 52.240 Pretovarjanje,  H 52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti, H 53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve, H 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost, H49.200 Železniški tovorni promet. Vir: www.companywall.si

22-23100-največjih-logistov