Začela so se izkopna dela druge cevi predora Karavanke

Predsednik uprave mag. Valentin Hajdinjak in člani uprave družbe DARS so si skupaj z ministrom za infrastrukturo mag. Jernej Vrtovcem ogledali izkopna dela druge cevi predora Karavanke, ki so se pričela ta teden. Ob tej priložnosti so se srečali tudi z Asimom Cengizom, članom uprave turške družbe Cengiz İnşaat, ki je bila s postopkom javnega naročila izbrana za izvajalca del.

karavanke-začetek-del-3

Predsednik uprave mag. Hajdinjak je izrazil zadovoljstvo nad začetkom del, saj odlašanje ni sprejemljivo niti za DARS niti za državo niti za uporabnike, ki se dnevno vozijo skozi predor in občutijo to ozko grlo na prometni povezavi med Avstrijo in Slovenijo.

Po izgradnji druge cevi bo to ozko grlo odpravljeno, uporabniki pa bodo skozi predor potovali hitreje, udobneje in veliko bolj varno. Mag. Hajdinjak je zagotovil, da bo DARS bedel nad spoštovanjem predvidenih časovnih rokov in pogodbenih vrednosti projekta, ki se delno sofinancira iz evropskih sredstev. Pozitivno je tudi ocenil, da so že in da bodo po zagotovilih izvajalca tudi v prihodnje v projekt vključeni slovenski podizvajalci, kar bo koristilo slovenskemu gospodarstvu. Minister za infrastrukturo mag. Vrtovec je izpostavil, da gradnja druge cevi končno postaja realnost. Ob tem je izrazil željo, da bi se dela izvajala učinkovito, hitro in zlasti varno, ter da bi bilo vanje vključenih čim več slovenskih gradbenih podjetij kot podizvajalcev. Zaključil je z mislijo, da danes ni samo velik dogodek za Slovenijo, ampak tudi za logistične povezave s sosednjimi državami, kajti na drugo cev karavanškega predora že dolgo čakamo.


Član uprave Cengiz pa je v izjavi dejal, so v družbi Cengiz İnşaat zadovoljni s potekom del, v katera je trenutno vključenih 42 delavcev in sedem slovenskih podizvajalcev. Po načrtih se bo z napredovanjem del število turških delavcev povečalo na okoli sto, skupaj s slovenskimi delavci pa jih bo na vrhuncu del okoli 200. Zagotovil je še, da se bodo držali tako pogodbenih zneskov kot tudi časovnih rokov in si celo prizadevali, da bi dela zaključili pred letom 2025.

Fotogalerija