Vse kar morate vedeti o e-vinjeti

S 1. decembrom bodo v Sloveniji prvič na voljo elektronske vinjete. Na izbiro bodo letne vinjete (in polletne za motorna kolesa) vendar samo še v digitalni različici, nalepke se z letošnjim letom poslavljajo. Nakup elektronske vinjete bo mogoč preko spleta in na fizičnih prodajnih mestih, cene vseh vrst vinjet pa ostajajo nespremenjene.

e-vinjeta-1

Sredi novembra bo začela delovati nova spletna stran (evinjeta.dars.si) z vsemi potrebnimi informacijami, elektronsko vinjeto pa bo možno kupiti v spletni trgovini od 1. decembra dalje. Obstoječa letna vinjeta v obliki nalepke ostane veljavna do vključno 31. januarja 2022. Tedenske in mesečne vinjete se bo do 31. januarja 2022 še naprej uporabljalo v obliki nalepke. S 1. februarjem 2022 pa se bodo nalepke poslovile, saj bo tudi tedensko in mesečno uporabo cestninskih cest mogoče plačati le z elektronsko vinjeto.

Z e-vinjeto še vedno neomejena uporaba avtocestnega omrežja

V obdobju veljavnosti elektronske vinjete bodo lahko vozniki vozil z največjo dovoljeno maso do 3,5 tone avtoceste in hitre ceste še vedno uporabljali neomejeno, cestnina se ne bo plačevala po prevoženih kilometrih. Enako kot doslej bodo tako tudi elektronske vinjete omogočale uporabo avtocest in hitrih cest v določenem časovnem obdobju: za osebna in kombinirana vozila bo to leto, mesec ali teden, za motorna kolesa pa leto, pol leta ali teden. Novost pa je, da letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma, ki ga bo kupec določili ob nakupu. Primer: letna e-vinjeta z izbranim datumom 15. aprila 2022 bo veljala do vključno 15. aprila 2023. Vse vrste e-vinjet bo mogoče kupiti do največ 30 dni pred izbranim datumom začetka veljavnosti.

Letna elektronska vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto, ampak bo veljala eno leto od izbranega datuma

Naj kaj je potrebno biti pozoren pri nakupu

Elektronska vinjeta bo zgolj nadomestila vinjeto v obliki nalepke in bo vezana na registrsko številko vozila. Za nakup boste zato potrebovali podatke o registrski številki vozila, za katerega bo kupljena e-vinjeta, pri spletnem nakupu pa še elektronski naslov in izbrani brezgotovinski način plačevanja (plačilno kartico). Sicer pa boste tako pri spletnem nakupu kot pri nakupu na fizičnem prodajnem mestu (bencinskem servisu in pri različnih trgovcih) sami odgovorni za pravilnost vnosa registrske številke v sistem e-vinjete. Če se registrska številka v sistemu ne bo ujemala z registrsko številko vozila, namreč cestnina za vozilo ne bo plačana, kar je prekršek, za katerega se lahko izreče globo.


Elektronsko vinjeto bo možno kupiti tudi na podlagi izdelave ponudbe prek spleta in nakazila kupnine na transakcijski račun družbe DARS. V tem primeru bo treba vinjeto naročiti vsaj štiri delovne dni pred začetkom prvega dneva veljavnosti. Ta rešitev je primerna predvsem za pravne osebe, ki potrebujejo večje število vinjet za svoj vozni park. Ključno je, da ponudbo za e-vinjete izdelajo in plačajo pravočasno. Vse podrobnosti lahko stranke dobijo že sedaj s klicem v Klicni center za cestninjenje (01- 518 8 350). Novost elektronske vinjete bo tudi ta, da boste ob odjavi vozila iz prometa lahko zahtevali povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete (in polletne za motorna kolesa). Če boste vozilo prodali, boste do vračila sorazmernega del vrednosti e-vinjete upravičeni le, če novi lastnik vozila ne bo registriral z isto registrsko številko.

Kakšne bodo cene e-vinjet?

Cene e-vinjet ne bodo višje oziroma za leto 2022 ostajajo nespremenjene:

e-vinjeta 2A (osebna in bivalna vozila)

 • Letna vinjeta - 110 EUR
 • Mesečna vinjeta - 30 EUR
 • Tedenska vinjeta -15 EUR 

e-vinjeta 2B (kombiji )

 • Letna vinjeta - 220 EUR
 • Mesečna vinjeta - 60 EUR
 • Tedenska vinjeta - 30 EUR

e-vinjeta za motorna kolesa

 • Letna vinjeta - 55 EUR
 • Polletna vinjeta - 30 EUR
 • Tedenska vinjeta - 7,5 EUR

Kako bo potekal nadzor?

Registrske številke vozil bodo nadzirale kamere, nameščene na avtocestnem omrežju, na nadzornih točkah in v vozilih cestninskega nadzora. Ko bo sistem preveril vozilo, za katerega je kupljena e-vinjeta, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled. Če bo zaznana neskladnost cestninjenja, se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka. Uporaba avtocest in hitrih cest brez veljavne elektronske vinjete pomeni kršitev Zakona o cestninjenju, za kar je predpisana globa v višini 300 EUR. Elektronska vinjeta bo enostaven elektronski produkt, ki pa bo od uporabnikov zahtevala pozornost, natančnost pri vnašanju podatkov in pravočasnost.


Kaj pa ročnosti in vrste vinjet e-vinjet?

Nespremenjene ostajajo tudi ročnosti e-vinjet:

 • letna, mesečna in tedenska e-vinjeta (oz. za motorna kolesa: letna, polletna in tedenska e-vinjeta).

Nespremenjene ostajajo tudi vrste e-vinjet:

 • 2A: bivalna vozila (ne glede na višino vozila nad prvo osjo) in dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
 • 2B: dvosledna motorna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.

Najpogostejša vprašanja glede uvedbe e-vinjete

Kakšna je razlika med obstoječo vinjeto in e-vinjeto?

 • E-vinjeta je digitalna različica vinjete, ki bo nadomestila vinjeto v obliki nalepke (e-vinjete torej ne bo treba lepiti na vozilo ter po preteku veljavnosti odstranjevati z njega).

Kako bo DARS vedel, kdo ima e-vinjeto?

 • Registrska številka vozila, za katero bo kupljena e-vinjeta, bo vnesena v centralni sistem.

Pomeni e-vinjeta plačilo po prevoženih kilometrih?

 • Ne, še vedno bo mogoče avtoceste v obdobju veljavnosti e-vinjete uporabljati neomejeno.

Od kdaj bosta mogoča nakup in uporaba e-vinjete za leto 2022?

 • Nakup in uporaba letne (in polletne za motorna kolesa) e-vinjete bosta mogoča od 1. decembra 2021. Od 1. decembra 2021 letna (in polletna za motorna kolesa) vinjeta ne bo več v obliki nalepke, ampak samo še v digitalni obliki.

Od kdaj bosta v uporabi kratkoročni e-vinjeti za leto 2022 in kdaj bo mogoč njun nakup?

 • Mesečna in tedenska e-vinjeta za leto 2022 bosta začeli veljati 1. februarja 2022, kupiti pa ju bo mogoče največ 30 dni prej. Od 1. februarja 2022 bosta tudi mesečna in tedenska vinjeta samo v digitalni različici (in ne več v obliki nalepke).

Bo mogoče vse vrste vinjet kupiti 30 dni prej?

 • Da, to bo veljalo za vse vrste e-vinjet. Letno e-vinjeto bomo na primer lahko kupili največ 30 dni pred začetkom njene veljavnosti (hkrati z nakupom bo treba izbrati tudi datum začetka njene veljavnosti). Ker pa se prodaja letnih e-vinjet letos prične s 1. decembrom, bo možnost nakupa 30 dni prej veljala po tem datumu.

Bo po nakupu e-vinjete mogoče kaj spremeniti?

 • Do začetka veljavnosti vinjete bo možno podatke o registrski številki spremeniti, ravno tako bo možno enkrat prestaviti začetek veljavnosti vinjete ali celo odstopiti od nakupa. Po začetku veljavnosti e-vinjete reklamacije ne bodo več mogoče.

Bosta potem mesečna in tedenska e-vinjeta začasno še vedno v obliki nalepk?

 • Da, izjemoma bosta za december 2021 in januar 2022 mesečna in tedenska vinjeta samo v obliki nalepke.

Kako oziroma kje bo mogoče kupiti e-vinjeto?

 • Nakup bo mogoč po spletu ali na dosedanjih prodajnih mestih vinjet (bencinski servisi, različni trgovci).

Katero prodajno mesto priporočate za nakup e-vinjete?

 • Z nakupom po spletu se bo mogoče izogniti vrsti na prodajnem mestu.

Na kaj naj bodo pozorni uporabniki pri nakupu e-vinjete?

 • Na številko registrske tablice, pri spletnem nakupu bodo potrebovali tudi podatke s plačilne kartice. Podatki o kupljeni elektronski vinjeti za točno določeno registrsko številko, cestninski razred in čas veljavnosti bodo shranjeni v centralnem sistemu elektronske vinjete. Ob nakupu preko spletne aplikacije (kot registriran ali anonimni uporabnik) bo uporabnik v sistem vnesel naštete podatke, pri čemer je njegova odgovornost, da so podatki vneseni pravilno. V tem primeru bo možno plačilo s kreditno kartico ali si bo uporabnik izdelal ponudbo in nakazal denar na transakcijski račun družbe DARS. Na dosedanjih prodajnih mestih vinjet, na primer bencinski servisi ali različni trgovci, bodo podatke v sistem vnesli prodajalci, uporabnik pa bo podpisal potrdilo, da so podatki – registrska številka, cestninski razred in veljavnost vinjete – pravilni, s podpisom pa bo tudi prevzel odgovornost za pravilnost podatkov. Za pravilnost podatkov je odgovoren izključno uporabnik, ki bo v primeru napačnih podatkov o registrski številki, cestninskem razredu ali začetku veljavnosti vinjete, nosil tudi posledice, saj vsaka od navedenih napak lahko pomeni, da cestnina za konkretno vozilo s točno določeno registrsko številko ni plačana.

Kakšna bo veljavnost e-vinjet?

 • Sprememba bo le pri letni e-vinjeti, ki bo veljala 12 mesecev od dneva, ki ga bomo določili za začetek njene uporabe (doslej je letna vinjeta veljala od 1. decembra predhodnega leta do 31. januarja naslednjega leta). Stranka bo lahko v sklopu registracije na spletnem portalu za vsako posamezno elektronsko vinjeto naročila opomnik na potek veljavnosti, ki bo poslan po elektronski pošti na izbran elektronski naslov ali preko SMS sporočila na izbrano telefonsko številko.

Ali je treba kupiti novo letno e-vinjeto že 1. decembra letos?

 • Vse obstoječe vinjete v obliki nalepke veljajo do preteka njihove veljavnosti. Na primer, obstoječa letna vinjeta za leto 2021, ki je še v obliki nalepke, velja do vključno 31. januarja 2022.

Bo mogoče pridobiti povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete?

 • Ob odjavi vozila iz prometa bo mogoče pridobiti tudi povračilo neizkoriščene vrednosti letne e-vinjete le v primeru, da morebitni novi lastnik vozila tega ne bo registriral z isto registrsko številko.

Zakaj bosta kratkoročni vinjeti začasno še vedno nalepki?

 • Nov sistem nadzora e-vinjet bo polno deloval s 1. februarjem 2022.

Ali to pomeni, da do takrat sploh ne bo nadzora?

 • Ne, do konca januarja 2022 bo nadzor potekal enako kot pri obstoječih vinjetah v obliki nalepk. Vozila, ki bodo že decembra ali januarja začela uporabljati letno e-vinjeto, pa bodo cestninski nadzorniki družbe DARS preverjali na nadzornih točkah, počivališčih, mejnih prehodih …, in sicer tako, da bodo podatke o vozilu preverili ročno v centralnem sitemu (z vnosom registrske številke). Glede na izkušnje iz preteklih let je delež vozil, ki začnejo uporabljati letne vinjete za prihodnje leto že decembra ali januarja, razmeroma nizek. Zato bo takšno preverjanje možno in ne bo povzročalo zapletov ali omogočalo uporabe cestninskih cest brez plačila cestnine.

Kako pa bo potekal nadzor e-vinjet od   februarja 2022?

 • Od februarja 2022 bodo registrske številke vozil preko stacionarnih kamer nadzirane na posameznih točkah avtocestnega omrežja. Na nadzornih točkah, avtocestnih počivališčih, mejnih prehodih, avtocestnih priključkih bo nadzor potekal s prenosno nadzorno opremo, z nadzornimi kamerami za mobilni nadzor pa bodo opremljena tudi vozila cestninskega nadzora, kar bo cestninskim nadzornikom omogočalo nadzor med vožnjo.

Se bodo podatki nadzora shranjevali?

 • Če bo sistem preveril vozilo, za katerega je e-vinjeta kupljena, bo ta podatek takoj izbrisan iz sistema in o uporabi cestninske ceste v sistemu ne bo ostala nobena sled. Če bo zaznana kršitev (za vozilo e-vinjeta ni kupljena), se podatek ohrani v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Kaj pa za kršitelje?

 • Če bo zaznana kršitev (za vozilo veljavna e-vinjeta ne bo kupljena), se bo podatek ohranil v sistemu do zaključka prekrškovnega postopka.

Kako bodo kršitelji oglobljeni?

 • Za vozila, ki so registrirana v Sloveniji, bodo cestninski nadzorniki cestninskemu zavezancu po pošti poslali plačilni nalog in račun za e-vinjeto.

Kaj pa tujci?

 • V primeru kršiteljev iz tujine pa nameravamo prekrškovni postopek izvesti preden bo uporabnik zapustil naše omrežje cestninskih cest.

Bo višina glob enaka?

 • Da, 300 EUR.