V letu 2017 z najvišjim dobičkom desetletja

Skupina MOL je objavila rezultate za leto 2017. Čisti EBITDA je znašal 2,45 milijardi USD, k rezultatu pa so prispevali vsi poslovni segmenti. Prosti denarni tok je zrasel za 21% v primerjavi s predhodnim letom in dosegel 1,41 milijarde USD, kar pomeni tudi rast v primerjavi z letnim planom. Čisti dobiček je znašal 1,11 milijarde USD, 18% več kot v predhodnem letu.

MOL

Skupina MOL je objavila finančne rezultate za leto 2017. Skupina MOL je povečala EBITDA za 14 % in na podlagi močnih finančnih in operativnih rezultatov vseh poslovnih segmentov, presegla svoje cilje za leto 2017.

Organski CAPEX je znašal 1,04 milijarde USD, kar pomeni, da je bil v skladu s planom ter višji od rezultata v lanskem letu. Skupina MOL je nadaljevala z generiranjem masivnega zneska prostega denarnega toka in kreiranja močnega finančnega okvirja za svoje ambiciozne projekte transformacije.

Upstream – Dejavnost raziskav in proizvodnje, je ustvarila 854 milijonov USD EBITDA, 26% več kot v letu 2016, predvsem zaradi višjih cen Brent ter plina. V skladu s strogo stroškovno disciplino, je segment skoraj podvojil vrednost prostega denarnega toka, in sicer na 14 USD za vsak proizveden sodček ter tako postal pomemben segment pri prispevanju h generiranju denarnega toka Skupine MOL v letu 2017. Dnevna proizvodnja je v povprečju znašala 107.400 sodčkov ekvivalenta nafte, kar je malo pod letnim planom zaradi nižjega prispevka proizvodnje v Veliki Britaniji. 

Downstream – Dejavnost rafinerij in trženja je še enkrat objavila močne rezultate in ostala dejavnost, ki prispeva največ k prihodkom Skupine MOL – skoraj polovico čistega EBITDA z 1,18 milijarde USD. Segment je povečal svoj prispevek za 2% na že zelo visoko osnovo, zahvaljujoč predvsem internim programom učinkovitosti in še vedno ugodnem zunanjem okolju.

Storitve za stranke (maloprodaja) so nadaljevale s svojo impresivno dvomestno rastjo, podprto z rastočo porabo goriva (4% rast v letu 2017 v regiji Osrednje in Vzhodne Evrope) in maržami. Segment je ustvaril 358 milijonov USD EBITDA, 17% več kot v predhodnem letu in je dobro na poti do doseganja cilja 450 milijonov USD EBITDA do leta 2021. Zahvaljujoč nadaljnji implementaciji maloprodajnega koncepta Skupine MOL imenovanega Fresh Corner, je rast marž na področju negoriv nadaljevala s preseganjem marž na gorivih. S svojim deležem v celotni maloprodajni marži je dosegla novo najvišjo vrednost s 26% v zadnjem četrtletju leta 2017.

EBITDA na plinskem segmentu – Gas Midstream je zrasel za 15% v primerjavi s predhodnim letom in dosegel 223 milijonov USD. Rezultat je bil močno podprt s povečanjem obsega domačega prenosa, ki je kompenziral neugodne tarifne spremembe.

Predsednik upravnega odbora – Izvršni direktor Skupine MOL Zsolt Hernádi je o rezultatih povedal: “Vesel sem, da lahko povem, da je bilo leto 2017 še eno leto ustvarjanja močnih finančnih rezultatov, ampak enako pomembno je bilo tudi leto vidnega napredka na naši transformacijski poti, ki smo si jo zastavili v naši strategiji 2030. Presegli smo naše nadgrajene cilje s povečanjem prispevka iz vseh poslovnih segmentov. Upstream je več kot podvojil svoj prispevek prostega denarnega toka. Downstream EBITDA se je še povečal iz že visoke osnove, medtem ko so Storitve za stranke ohranile dvomestno rast prihodkov. Na področju strateške transformacije, je naš polyol projekt na področju kemikalij, zabeležil velik napredek, hkrati pa smo uvedli nove, inovativne storitve na področju mobilnosti. Leto 2018 pričenjamo z velikim zagonom s ključnimi investicijskimi odločitvami, ki so pred nami. Prav tako pričakujemo, da bomo letos dosegli okrog 2,2 milijarde USD EBITDA, kar nam bo omogočalo financirati naše transformacijske projekte in rastoče dividende našim delničarjem.«