V Celju cona dostave brez emisij

Pošta Slovenije v Evropskem tednu mobilnosti v Celju uvaja prvo brezogljično dostavno cono. Dostavna cona brez emisij, kamor bodo pošiljke dostavljala električna vozila, zajema celjsko mestno jedro, ki se tako pridružuje nekaterim evropskim mestnim središčem, kjer tovrstne cone že obstajajo. Elektrificiran vozni park bo na dostavni pošti v Celju, ki obsega tudi dostavne okraje izven brezogljične cone, na letni ravni prihranil najmanj 40 ton CO².

Pošta Slovenije
Pošta Slovenije | Foto: Pošta Slovenije

V tednu mobilnosti Pošta Slovenije v Celju uvaja brezogljično cono, znotraj katere bodo dostavo izvajali električni lahki trikolesniki in štirikolesniki, dodanih pa je tudi nekaj električnih dostavnih vozil ter električni kombi. Cono dostave brez emisij predstavlja celjsko mestno jedro, ki ga kot obroč zajemajo Aškerčeva ulica, Levstikova ulica, Gregorčičeva ulica, Ljubljanska cesta, Trg celjskih knezov, Muzejski trg, Na okopih, Savinjsko nabrežje, Ulica XIV. divizije in Krekov trg.

»Pošta Slovenije veliko pozornosti namenja trajnostni mobilnosti in v tem pogledu sodeluje tudi z različnimi partnerji. Sodelovanje z Mestno občino Celje je lep primer takšnega sodelovanja, ki prinaša pozitivne rezultate in obenem predstavlja zgled ostalim občinam, ki si prizadevajo vzpostaviti brezogljična okolja,« je pojasnila direktorica poslovne enote Celje Pošte Slovenije Ivanka Lapuh.


Pošta Slovenije je v prvi polovici leta 2022 v vozni park uvedla dodatna električna vozila, s čimer sledi Strategiji energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije, kjer si je zadala cilj delež e-vozil v voznem parku iz 4 % v letu 2018 povečati na 46 % do leta 2025. V Celju je več kot 20% voznega parka že sedaj elektrificiranega. Če izvzamemo segment tovornih vozil, kjer prave ponudbe električnih dostavnih tovornjakov v tem trenutku sploh ni, se delež elektrificiranega voznega parka zviša na 25%.

Na dostavni pošti v Celju Pošta Slovenije že več let nadgrajuje floto različnih električnih dostavnih vozil, s katerimi na eni strani zaposlenim v dostavi lajša delo, na drugi strani pa z izborom prevoznih sredstev skrbi za znižanje ogljičnega odtisa. Cilj Pošte Slovenije je, da na lokaciji pošte 3102 v naslednjih letih zagotovi infrastrukturo, ki bo omogočala, da se delež e-vozil vsaj podvoji. Tudi s tem razlogom je bila pošta 3102 prva, ki je bila opremljena s sončno elektrarno.

Zaradi velike količine paketov, ki jih dostavlja v mestno jedro, Pošta Slovenije v naslednjem letu načrtuje vozni park v Celju povečati še za večji električni dostavni kombi, do takrat pa v rezervi ostaja dostavni kombi z motorjem na notranje izgorevanje, ki bo v dneh z največ pošiljkami izjemoma zagotavljal, da bo dostava potekala nemoteno.

Ključni cilj vzpostavljanja območij brez emisij je zmanjševanje onesnaženosti zraka in prometnih zastojev v mestih ter pomoč pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov s spodbujanjem prehoda na vozila brez emisij. Brezogljične cone so opredeljene kot urejena območja, kjer je dostop dovoljen le motornim vozilom z nič emisijami, pešcem in kolesarjem.