Uvajanje elektronske oblike tovornega lista

Pri Slovenskem logističnem združenju (SLZ) ugotavljajo, da je Slovenija naredila pomembne korake na poti digitalizacije v logistiki, vendar je do implementacije vseh prednosti, ki jih prinašajo nove tehnologije, še daleč.

eCMR

Prav na področju cestnega transporta se kažejo pomembni koraki k implementaciji sodobnih rešitev brezpapirnega poslovanja in digitalizacije procesov. Eden od pogojev pa je uporaba elektronske oblike tovornega lista eCMR. Številni prevozniki so že prepoznali prednosti, ki jih omogoča uporaba eCMR-ja pri njihovem poslovanju, nekatere so v njegovo uporabo prisilili njihovi naročniki. Vsekakor pa so prednosti brezpapirnega poslovanja vidne v celotni oskrbovalni verigi. 

Nekaj podatkov o eCMR-ju. 

Izdelava tovornega lista CMR je bila do nedavnega le v papirni obliki, februarja 2008 pa je bil Konvenciji CMR dodan protokol, ki je zahteval, da se CMR lahko kreira tudi v elektronski obliki, poznan kot »eCMR«. Slovenija je med prvimi državami, ki je ratificirala ta protokol. V tem času so bili izvedeni tudi že številni pilotni projekti uporabe eCMR v praksi pri prevozu znotraj držav, ki so ratificirale protokole eCMR. Sistem dokazano deluje, zato ni nobenih zadržkov, da ga v prihodnje začnejo uporabljati vsi deležniki v oskrbovalni verigi pri svojem poslovanju. 

 

Pri tem je treba poudariti nekatere prednosti eCMR:

  • Nižji stroški
  • Stroški obdelave so lahko tri- do štirikrat cenejši
  • Hitrejša administracija z manjšim vnosom podatkov, brez rokovanja s papirjem, brez faksa / izmenjave pisem, brez arhiviranja papirja itd.
  • Hitrejše izdajanje računov
  • Zmanjšanje neskladnosti pri dostavi in sprejemu 
  • Večja preglednost
  • Natančnost podatkov
  • Nadzor in spremljanje pošiljke
  • V realnem času dostop do informacij in dokazilo o prevzemu in dostavi

Ključna prednost pa je, da zaradi svoje digitalne narave lahko eCMR enostavno integriramo z drugimi storitvami, ki jih uporabljajo prevozna podjetja, npr. carinska deklaracija ali storitve upravljanja in upravljanja voznega parka.


S prehodom na elektronsko obliko tovornega lista imajo vsi deležniki pri vsaki pošiljki koristi od večje učinkovitosti logistike, kar posledično poveča tudi njihovo konkurenčnost. Digitalno shranjevanje in izmenjava podatkov dokazano prispeva k optimizaciji transporta, pri katerem je mogoče bolj natančno načrtovati procese in optimizirati poti ter naloženost posameznega tovornjaka. 

Vse te prednosti in delovanje sistema eCMR bodo predstavljene na posebnem dogodku,  16. februarja 2023, ob 11. uri na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).