Uspešno leto 2017

Skupina GEFCO, katere prihodki za lansko leto znašajo 4,4 milijarde evrov, je vodilni akter na področju avtomobilske logistike v Evropi in med top 10 globalnimi partnerji v multimodalnih rešitvah za dobavne verige. Pozitivne poslovne rezultate beleži tudi GEFCO Adria. Prihodki družbe z organizacijskima strukturama v Sloveniji in na Hrvaškem, z logističnimi storitvami za več kot 570 strank, so leta 2017 znašali 24, 2 milijona evrov, kar je 9 odstotkov več kot leto poprej.

GEFCO
Gefco

Rast industrije na splošno je eden od pomembnih temeljev gospodarske rasti, ki smo ji priča, hkrati pa vpliva na rast logistike in transportne industrije. Ti trendi se zrcalijo tudi v poslovnem uspehu družbe GEFCO Adria, saj ta posluje predvsem z industrijskimi odjemalci.

Strateška lokacija v glavnem tovorniškem pristanišču v Kopru

Družba GEFCO Adria s sedežem v Kopru izpolnjuje potrebe strank iz treh držav: Slovenije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Še posebej Slovenija, ki leži na presečišču 5. in 10. panevropskega koridorja in Hrvaška s tremi prometnimi koridorji, ki povezujejo Zahodno Evropo, Azijo, Vzhodno Evropo in Sredozemsko morje, sta državi z ugodnimi geostrateškim prometnim položajem, ki predstavlja eno glavnih prometnih povezav med Jadranskim morjem in Balkanom.

V letu 2017 je družba GEFCO Adria v koprsko pristanišče pripeljala več kot 37.200 vozil in skoraj 500TEU in sicer iz Slovaške, Češke, Hrvaške, Slovenije, Nemčije ter preko Kopra tovor dostavljala preko Turčije v Irak, Grčijo, Španijo, Francijo, Maroko, Alžirijo, Ciper, Tunizijo, Egipt, Izrael, Palestino, severni Ciper in Malto.

Dostava po železnici zmanjšuje emisije ogljika, zmanjšuje čas dostave in je stroškovno konkurenčna

Avtomobilska industrija z več kot 70-odstotnim deležem ostaja najpomembnejši sektor dejavnosti GEFCO Adria, sledi sektor industrijskih proizvajalcev, visokotehnoloških izdelkov, farmacije, področje nege telesa in zdravja ter hrane, trgovina na drobno in moda.

Največ prometa se še vedno vrši po kopnem, s cestnim in železniškim transportom. Razvoj multimodalnega prometa in alternativnih poti po Svilni poti pa je pokazal, da so stroški dostave po železnici desetkrat nižji v primerjavi s pomorskim prometom, čas dostave se skrajša za polovico, za 5 krat manjše pa so emisije v okolje.

GEFCO Adria dosledno sledi svojim okoljskim zavezam o zmanjšanju ogljičnega odtisa in konstantno optimizira transportne poti. GEFCO upravlja celotne vlakovne kompozicije iz Trnave na Slovaškem do Kopra. Tako so leta 2017 organizirali transport 67 vlakov (13.380 avtomobilov), namesto 1.486 tovornjakov in do aprila 2018, namesto s 472 tovornjaki, 4.452 avtomobilov prepeljali z 21-imi vlaki. GEFCO Adria v kopenski diviziji (cestni promet) ustvari okoli 35 % prihodkov, v logistiki končnih vozil okoli 60 %, preostanek ustvarita zračni in morski promet.

Usmerjenost k TCS - časovno kritičnim rešitvam, prevozom nevarnega tovora in lokalnim partnerstvom

Tako kot celotna skupina, tudi GEFCO Adria ostaja zavezana lokalnim partnerstvom. Leta 2017 je njihova mreža sestavljala 833 lokalnih partnerjev v Sloveniji in na Hrvaškem. Istega leta so razširili svojo ponudbo in slovenskemu in hrvaškemu trgu ponudili storitev ADR* (prevoz nevarnega blaga) in kompleksne multimodalne rešitve za velike količine tovora. Dokaz, kako pomembna je lastna GEFCO mednarodna mreža, je izveden transport z 21 ravnimi kontejnerji, skupne teže 242 ton (najtežji del je tehtal okoli 27 ton). Tovor je bil prepeljan iz Kitajske v Luko Koper, od koder je bil v enem dnevu premeščen na svoj končni cilj na Slovaškem.

Že vrsto let GEFCO razvija TCS - časovne kritične rešitve. Storitev je namenjana strankam, ki se soočajo z nepričakovanim dogodkom ali redno zahtevo, kjer je rešitev nujen ali enkraten prevoz. Storitev, ki vključuje 24-urno razpoložljivost vsak dan v tednu, je danes na voljo tudi na hrvaškem in slovenskem trgu.

»Želimo ohraniti širok portfelj naročnikov in ponudbe. Odprtost, preprostost in sposobnost poslušanja in učenja od naših partnerjev je filozofija GEFCA. V več kot 60 letih našega obstoja smo pridobili edinstvene spretnosti in sposobnosti. Fleksibilna organizacijska struktura GEFCO Adria nam omogoča, da delimo znanje in razvijamo logistično mrežo na konkurenčen način. Želimo ostati vodilni na trgu avtomobilske industrije in hkrati uspešno širiti naše storitve na druge sektorje, kot so visokotehnološka oprema, farmacevtska industrija, telekomunikacije, energija, vesoljska industrija ter obrambni in potrošniški izdelki,« je povedala Olga Danyliuk, generalna direktorica podružnic GEFCO v Sloveniji in na Hrvaškem.

ADR*: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 


SKUPINA GEFCO

V Skupini GEFCO verjamejo, da je dolgotrajno sodelovanje s partnerji ključnega pomena za skupno rast. Na podlagi 69 let strokovnega znanja načrtujejo in uvajajo pametne in prilagodljive rešitve za dobaviteljske verige v več kot 10 industrijskih sektorjih. Danes je Skupina GEFCO vodilno evropsko podjetje na področju avtomobilske logistike in med top 10 globalnimi partnerji v multimodalnih rešitvah dobaviteljske verige. Skupina je prisotna v 47 državah, vključuje več kot 300 destinacij v svoji mreži in zaposluje 13.000 ljudi po vsem svetu. Skupina GEFCO je leta 2017 ustvarila 4.4 milijarde EUR prihodkov.