Ukrepi za večjo prometno varnost na ljubljanskem obroču

Družba DARS d. d. izvaja več aktivnosti na področju prometne varnosti in upravljanja prometa. Med vsemi nalogami je bila posebna pozornost posvečena tudi spremljanju prometnih dogajanj po celotnem sistemu cest, ki predstavljajo ljubljanski obroč (hitra cesta H3 na severnem delu in avtocesti A1 in A2 na preostalem delu obroča). V tem tednu so bili tako vzpostavljeni znaki za prepoved prehitevanja težkih tovornih vozil na celotnem ljubljanskem avtocestnem obroču.

Ukrepi za večjo prometno varnost na ljubljanskem obroču

Poleg stalne spremljave prometa, v smislu prometnih obremenitev, kar se odraža tudi v prikazovanju podatkov o zasičenosti posameznih voznih pasov, so bili izdelani posamezni elaborati, preveritve in študije. Na podlagi zaključkov oz. ugotovitev iz študije elaborata »Monitoring hrupa za omrežje cest, ki so v upravljanju DARS d. d.«, na podlagi podatkov o količini in strukturi prometa, na podlagi podatkov, ki kažejo na dejstvo, da je promet tovornih vozil nad 3,5 tone in težkih tovornih vozil nad 7,5 tone (v nadaljevanju težka tovorna vozila – TTV) številčno visok. , je DARS d. d. predlagal pristojnemu ministrstvu za infrastrukturo določene ukrepe in jih (bo) skladno z dogovorom z ministrstvom tudi izvedel:

  • na celotnem obroču je bila v tem tednu že vzpostavljena prometna signalizacija, ki določa, da je prepovedano prehitevanje za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone (znak 2230 je bila dodana dopolnilna tabla 4103-1 z dolžino dela ceste, kjer znak prepovedi velja).
  • ker je promet TTV enakomerno porazdeljen po celotnem ljubljanskem obroču, bivalno okolje pa je večinoma na severnem delu Ljubljane, se z 2. aprilom 2017 vzpostavlja nov prometni režim, in sicer prepoved prometa za TTV v nočnem času na severni ljubljanski obvoznici (H3) med 22.00 in 6.00 uro.

DARS d.d. kot upravljavec ljubljanskega avtocestnega obroča skupaj z Mestno občino Ljubljana pričakuje, da bo vzpostavljena signalizacija preusmerila promet TTV, ki se vozijo v smeri avtoceste A1 (s Štajerske proti Primorski in obratno), izključno na vzhodno  in južno obvoznico (A1), kar bi pomenilo številčno razbremenitev severne (H3). Pričakujejo upad števila TTV na tej cesti, ki poteka po gosto poseljenem predelu Ljubljane in s tem povzroča visoke ravni hrupa oz. ogroža bivalno okolje. V zvezi s temi ukrepi so zaprosili tudi Policijo, da okrepi nadzor, saj je pomembno, da se zastavljene cilje skuša doseči, to pa bo možne le, če bodo vozniki TTV nova prometna pravila dejansko upoštevali.

DARS d. d. bo za potrebe ugotavljanja učinkov vzpostavljenega prometnega režima (prepoved prehitevanja za TTV in prepoved uporabe H3 v nočnem času za TTV) posebej opazoval promet (števci prometa, meritve hitrosti), z namenom, da ugotovijo učinek vzpostavljene prepovedi, ki so si jih zadali.

Kot upravljavec avtocestnega obroča pričakujejo, da se bodo hrupne obremenjenosti v nočnem času znižale ter da se bo stanje v prometnem dogajanju izboljšalo.

Voznike TTV zato pozivajo, da prometno signalizacijo upoštevajo in da s svojim početjem prispevajo k ustreznejši ureditvi prometnih razmer na ljubljanskem obroču.