Število registracij v sistem DarsGo vztrajno narašča

Matični DarsGo servisi, ki jih je Dars uredil na sedmih lokacijah, uspešno izvajajo registracijo novih strank v sistem DarsGo. Do 22. januarja 2018 se je v sistem DarsGo registriralo 16.170 vozil. Z veliko prednostjo prevladujejo slovenski uporabniki, sledijo pa jim uporabniki iz Poljske, Romunije, Madžarske, Hrvaške, Slovaške, Bolgarije ter Bosne in Hercegovine.

Število registracij v sistem DarsGo vztrajno narašča

Hkrati z vzpostavitvijo mreže matičnih DarsGo servisov je Dars pričel z obsežno promocijo novega sistema s pomočjo informativnih zgibank (v osmih jezikovnih različicah v skupni nakladi 102.500 izvodov) ter z neposredno pošto obstoječim strankam, ki uporabljajo ABC tablice in DARS kartice. Novi sistem se oglašuje tudi v tiskanih in spletnih medijih ter družbenih omrežjih. Odziv je pozitiven in iz tedna v teden se v sistem registrira vse več uporabnikov.

Predvidoma v začetku februarja 2018 bodo registracijo strank v sistem DarsGo začeli izvajati tudi pooblaščeni DarsGo servisi na bencinskih črpalkah Petrol, OMV in MOL na avtocestnih počivališčih, pozneje pa tudi na bencinskih črpalkah pred vstopom na avtocestno omrežje. Registracija v sistem je sicer mogoča tudi na spletni strani DarsGo, ki je trenutno dostopna v slovenščini in angleščini, v kratkem pa se načrtuje tudi vzpostavitev enajstih dodatnih jezikovnih različic.

Trenutno se po slovenskem avtocestnem omrežju že vozi sto tovornih vozil, polepljenih z oglasi za sistem DarsGo na zunanjih stranicah. Pred uvedbo sistema pa DARS načrtuje še dodatno oglaševanje novega sistema z reklamnimi panoji nad avtocestami, radijskimi oglasi, oglasi v tujih spletnih medijih ter tremi dodatnimi informativnimi letaki za voznike težkih vozil.

Fotogalerija