Smernice za izgradnjo polnilnice viličarskih baterij

Ob rasti podjetja se pojavijo potrebe po obnovitvi, razširitvi ali gradnji nove polnilnice za viličarske baterije. V tem pogledu je čedalje bolj pomembna energetska in okoljevarstvena učinkovitost naprav in projektiranja prostorov, ki so nujni za nemoteno delovanje flote viličarjev.

Fronius
Polnilnike baterij Fronius v Sloveniji zastopa podjetje Parkelj, d. o. o., kjer poleg montaže in vzdrževanja ponujajo tudi kompletno izdelavo elaborata o stroških in prihrankih s polnilniki Fronius.

Zakonodaja, ki ureja področje gradnje polnilnic, je stara (ali skopa z informacijami). Posledično je težko najti odgovore na številna vprašanja, ki se pojavijo med projektiranjem prostora, namenjenega polnjenju viličarskih baterij.

Stroge zahteve za varnost in učinkovitost polnilnice

Poleg same lokacije znotraj proizvodnega procesa mora biti v prvi vrsti poskrbljeno za varnost oseb in premoženja. Tako mora biti zagotovljena ustrezna požarna varnost, v teh prostorih se lahko gasi s prahom ali peskom, in zagotovljene morajo biti proste intervencijske poti.

Zagotovljeno mora biti ustrezno zračenje prostora, saj se med polnjenjem baterij sprošča vodik, ki je eksploziven. Industrijski standard določa največjo mejno vrednost plina vodika v višini enega odstotka. Priporočamo prisilno zračenje s centralnim prezračevalnim sistemom.

V polnilnici baterij mora v tlaku biti nameščen odtok z lovilcem za jedke snovi, poskrbeti je treba za temperature nad lediščem, urediti ustrezen prostor za lijak s tekočo vodo in nosilec s fiziološko raztopino za potrebe izpiranja poškodb oseb v primeru stika z jedko snovjo.

Električni priklop polnilnice mora nuditi zadostno višino priključne moči, pomemben je presek dovodnega električnega vodnika. Morebitna nadgradnja polnilnice v prihodnosti mora biti enostavna, cenovno ugodna, zato že v začetni fazi prilagodite projekt za enostavnejši prehod oziroma razširitev prostora na večje število baterij in polnilnikov.


Baterije je treba ustrezno vzdrževati, za polnjenje baterij z demineralizirano vodo pa je treba zagotoviti ustrezen pritisk za polnjenje preko centralnega nalivalnega sistema. Rezervoar z vodo je treba namestiti na višini 2 do 6 metrov nad zgornjim robom baterije. V skladu s predpisi in navodili proizvajalca je treba poskrbeti za redno evidenco polnjenja in ustrezne odmike med viličarji oziroma baterijami.

V procesu načrtovanja novogradnje oziroma obnove je treba vključiti varnostnega inženirja, projektanta in ustrezne službe za zdravje in varnost pri delu. Priporočeno je tudi, da se v proces vključi tudi proizvajalec tehnične opreme polnilnice.


Energetska učinkovitost

V času, ko energija pomembno vpliva na poslovanje podjetja, je treba dobro razmisliti o energetski učinkovitosti polnilnice. V praksi so najbolj pogosto uporabljeni polnilniki baterij zastareli in energetsko zelo potratni, zato je treba veliko pozornosti posvetiti izboru tehnologije polnilnic.

Odlična zamenjava stare tehnologije z novo so pametni polnilniki baterij Fronius Perfect Charging.

Polnilniki viličarskih baterij avstrijskega proizvajalca Fronius delujejo po principu aktivne inverterske tehnologije z merjenjem notranje upornosti baterije. Krivulja polnjenja se prilagaja stanju, kapaciteti, napetosti, temperaturi in iztrošenosti baterije. 

S polnilci Fronius se pri vsakem polnjenju prihrani do 30 odstotkov električne energije, zaradi preprečevanja sulfatizacije pa se do 15 odstotkov podaljša tudi življenjska doba baterije. Zaradi manjše porabe električne energije se zmanjša tudi izpust CO2 toplogrednega plina v ozračje. 

Polnilniki Fronius omogočajo nadgradnjo za različna delovna okolja, omogočajo omrežno povezavo in komunikacijo s storitvijo v oblaku. Tako se lahko spremljajo podatki o stanju polnjenja baterij, porabi električne energije in vpogleda v zgodovino primernega rokovanje z baterijami.

Polnilnike baterij Fronius v Sloveniji zastopa podjetje Parkelj, d. o. o., kjer poleg montaže in vzdrževanja ponujajo tudi kompletno izdelavo elaborata o stroških in prihrankih s polnilniki Fronius.
www.parkelj.si

 

Fotogalerija