Še vsaj šest novih vozlišč P+R

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (parkiraj in presedi). Na voljo je štiri milijone evrov za sofinanciranje vsaj dveh vozlišč P+R in milijon evrov za sofinanciranje vsaj štirih manjših vozlišč P+R.

Na voljo pet milijonov evrov za vozlišča P+R

Na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (parkiraj in presedi) se lahko do 21. marca 2018 prijavijo občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij) s sprejeto celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov projekta glede na omejitve tega razpisa (od tega bo 85 % sredstev Kohezijskega sklada in 15 % Ministrstva za infrastrukturo), sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.

Na tem razpisu se bodo financirali projekti, ki bodo prispevali k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.