Rast in nove naložbe

Skupina Wielton je medletno povečala prihodke za več kot 48 odstotkov in načrtuje širitev in posodobitev poslovanja v Evropi.

wielton prikolice

Leta 2021 je znašal prihodek skupine Wielton Group 2,69 milijarde PLN (približno 591.376.647 evrov), kar presega predvideno raven za 12 odstotkov. V letu 2022 Wielton pričakuje nadaljnjo rast obsega prodaje na 26.000 prikolic. Cilj skupine je še naprej širiti svoje proizvodne zmogljivosti in povečevati operativno učinkovitost. »Ohranjamo močan položaj tretjega igralca na evropskem trgu, doseženi rezultati in izvedene investicije pa predstavljajo trdno osnovo za nadaljnjo rast,« je povedal predsednik skupine Wielton Group Paweł Szataniak.

Skupina je osredotočena tudi na širitev in posodobitev svojih obratov v Evropi. »Ključni cilji skupine Wielton za leto 2022 so nadaljnja, dinamična rast obsega poslovanja, ohranjanje varnosti dobavne verige ob omejitvah razpoložljivosti surovin in komponent ter optimalno upravljanje s kapitalom in človeškimi viri. Enako pomembna je nadaljnja krepitev tržnega položaja na podlagi inovativne ponudbe izdelkov. Letos načrtujemo obsežne naložbe v višini približno 150 milijonov PLN (dobrih 33 milijonov evrov), ki jih bomo namenili predvsem za širitev in posodobitev proizvodnih obratov na Poljskem, v Franciji in Veliki Britaniji,« zaključuje Szataniak.