Priznanja dobaviteljem

V sklopu svoje trajnostne strategije se je družba Bosch odločila, da bo priznala predanost svojih 23.000 dobaviteljev po vsem svetu trajnosti.

Bosch
Bosch izreka priznanje svojim dobaviteljem za njihova prizadevanja na področju trajnosti

Letošnje mednarodne Boscheve nagrade dobaviteljem so prve, ki vključujejo nagrado v tej kategoriji. Ob razglasitvi zmagovalcev nagrad je prof. Stefan Asenkerschbaumer, finančni direktor in podpredsednik upravnega odbora družbe Robert Bosch GmbH, dejal: »S trenutnim obsegom nabave v vrednosti 35 milijard evrov je Boscheva odgovornost v svetovni dobavni verigi širša od samega podjetja. Skupaj z našimi dobavitelji prevzemamo družbeno odgovornost, kar pomeni tudi to, da želimo doseči visoko stopnjo trajnosti.« Za družbo Bosch je nagrada prav tako izraz partnerstva in dolgoročnega sodelovanja s svojimi dobavitelji in ponudniki storitev. 46 podjetij iz 16 držav je prejelo eno od laskavih Boschevih globalnih nagrad za dobavitelje za izredne dosežke v različnih kategorijah. Žirija je za najboljše programe podnebnih ukrepov izbrala družbe Infineon, Salesforce in Steelcase.

Trajnostne dobavne verige: Poudarek na podnebnih ukrepih

Družba Bosch, ki je po svetu prisotna na 400 lokacijah, je ogljično nevtralna od prvega četrtletja 2020. Družba Bosch si želi narediti korak dlje pri tesnem sodelovanju v sklopu svoje globalne dobaviteljske mreže ter v svoji celotni vrednostni verigi do leta 2030 zmanjšati vertikalne emisije CO2 za 15 odstotkov. »Podnebni ukrepi so kolektivna naloga, ki si jo delijo panoge, politika in družba,« je dejal Asenkerschbaumer. »Podnebno ozaveščena dejanja so skupna vez med družbo Bosch in njenimi dobavitelji.« V prihodnosti bo družba pri sklepanju novih pogodb upoštevala kriterije, kot so emisije CO2 ali ocene CO2. »Od leta 2022 načrtujemo širšo izvedbo nekaterih naših prvotnih idej,« je povedal finančni direktor.

Elektrifikacija in do okolja prijazen vodik: Priložnosti za dobavitelje

Družba Bosch se osredotoča predvsem na elektrifikacijo in vodikovo tehnologijo, npr. pri mobilnosti in ogrevanju, da bi tehnološke in okoljske podvige spremenila v nove poslovne priložnosti. »Globalna prizadevanja za boj proti podnebnim spremembam spodbujajo elektrifikacijo in do okolja prijazen vodik,« je povedal Asenkerschbaumer. O poslovnih priložnostih pa pravi, da so dobavitelji pomembni partnerji za družbo Bosch: »Naši dobavitelji in ponudniki storitev igrajo ključno vlogo pri številnih tehničnih inovacijah, ki navsezadnje izboljšujejo našo kakovost življenja in ohranjajo naravne vire.«

Robustnost: Motnje prav tako vplivajo na dobavne verige

Pri družbi Bosch se prek partnerstev z regionalnimi in lokalnimi dobavitelji zagotavlja visoka stopnja robustnosti in razpoložljivosti v dobavni verigi. Po mnenju Asenkerschbaumerja se je ta strategija znova izkazala za neprecenljivo v krizi, kot je pandemija koronavirusa, in trenutnih zastojev na trgu. Ne glede na to pa se morajo družbe in njihovi dobavitelji po vsem svetu zgodaj pripraviti na spremembe pri neprekinjenih motnjah v dobavni verigi. »Pri družbi Bosch smo zelo dobro pripravljeni na to. Mi smo predvsem naklonjeni decentraliziranemu pristopu, z lokalno proizvodnjo v državah naših strank, kjer se zanašamo na standardizirano globalno proizvodno mrežo.« Ob upoštevanju zahtevnega poslovnega leta finančni direktor pričakuje, da bodo obsegi nakupov v letu 2021 le nekoliko višji od prejšnjega leta.

Trajnost: Prejemniki nagrad v novi kategoriji 

Družba Bosch v sklopu te nove kategorije nagrajuje prizadevanja svojih dobaviteljev pri njihovem spodbujanju trajnosti. Upoštevani kriteriji so strogi. »Za začetek smo se osredotočili na programe podnebnih ukrepov,« je povedal dr. Arne Flemming, vodja za upravljanje dobavne verige pri družbi Bosch. »Na ožji seznam so se uvrstili tisti dobavitelji, ki so prikazali odlično splošno učinkovitost in dosegli oceno A ali B v prestižnem projektu Carbon Disclosure Project.« Nato je žirija strokovnjakov na področju nabave in trajnosti ocenila kriterije, kot so transparentnost emisij ogljika pri družbi, cilje zmanjševanja teh do leta 2030, kot tudi njeno prispevanje k ciljem CO2 družbe Bosch.


Letošnji prejemniki prvih Boschevih nagrad za trajnost so proizvajalec polprevodnikov Infineon, družba za programsko opremo Salesforce in proizvajalec pisarniškega pohištva Steelcase. Družba Infineon se je uvrstila zaradi dolgoletnih prostovoljnih aktivnosti za zmanjševanje emisij CO2 v proizvodnji, kot tudi zaradi celovite korporativne strategije z ambicioznimi trajnostnimi cilji. Družba Salesforce je navdušila s svojo izključno uporabo obnovljive energije od leta 2022, kot tudi s svojimi cilji zmanjševanja CO2 v svoji bazi dobaviteljev. Med drugim je družba Steelcase prepričala žirijo z integriranim pristopom k zmanjševanju CO2 – od izbora trajnostnih materialov do njihove ponovne uporabe. 

17. Boscheve globalne nagrade za dobavitelje: Nagrajevanje najboljših dobaviteljev

Približno 37.000 Boschevih sodelavcev po vsem svetu opravlja delo na področju nabave in logistike. S svojim delom vsak dan oskrbujejo okoli 240 proizvodnih obratov z deli in surovinami. Dobavitelj tehnologije in storitev prek Boschevih globalnih nagrad za dobavitelje redno nagrajuje svoje najboljše dobavitelje po vsem svetu. Dobitniki nagrad prejmejo priznanje za izjemno uspešnost na področju proizvodnje in dobave surovin, izdelkov in storitev. Skupina sodnikov je finaliste ocenila v kategorijah nabave posrednih materialov in storitev, surovin in komponent, nabave direktnih materialov (po poslovnem sektorju) in v posebni kategoriji trajnosti. Družba Bosch nagrade za odličnost dobaviteljev podeljuje že vse od leta 1987 na vsaki dve leti, v panogi pa imajo veliko vrednost. Letos so nagrade zaradi pandemije bile podeljene individualno.

 

Popolni seznam zmagovalcev je na voljo tukaj.