Prihajajo nove registrske tablice

Zaradi pomanjkanja kombinacij registrskih tablic za ljubljansko območje, sedaj prihajajo registrske tablice z novim, drugačnim zapisom.

Prihajajo nove registrske tablice

Z osamosvojitvijo Slovenije so prišle zahteve po novi dimenziji in izgledu tablic, tako da smo se v Sloveniji leta 1992 poslovili od starih registrskih tablic. Te so bile zasnovane tako, da ustrezajo evropskim standardom. Prvotno je bilo v uporabi 11 registrskih območij, največjo prodajo tablic pa beležimo v ljubljanskem območju, kjer je prodanih približno 30 odstotkov vseh tablic. Sprva so bile tablice sestavljene iz kombinacij ena črka in štiri številke. V 25 letih, natančneje do letošnjega poletja dalje, ko so bile porabljene že vse možne kombinacije z eno, oziroma dvema črkama pa so prišle zahteve po novih kombinacijah. Letošnjega julija so v podjetju KIG, kjer izdelujejo registrske tablice, pričeli z izdelavo tablic s popolnoma novo kombinacijo, ki je sestavljena iz regijskega območja, dveh številk in treh črk.

V mariborskem območju se še vedno uporablja kombinacijo dveh črk in treh številk in še kar nekaj časa ne bo potrebe po uvedbi nove kombinacije.