Pri Intereuropi načrtujejo rast

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je sprejel planski dokument koncerna za leto 2018, v katerem načrtujejo rast prihodkov od prodaje na 157,8 mio EUR. Koncern Intereuropa v naslednjem letu načrtuje rast EBITDA na 14,5 mio EUR.

Največjo rast dosegajo z interkontinentalnim prometom

Nadzorni svet družbe Intereuropa d.d. je sprejel plan za leto 2018. V letu 2018 načrtujejo rast prihodkov od prodaje na 157,8 mio EUR. Prav tako načrtujejo tudi rast EBITDA na 14,5 mio EUR. Za leto 2018 načrtujejo investicije v višini 7,9 mio EUR, na zadnji dan leta 2018 pa je v koncernu planirano 1.406 zaposlenih.

Tudi v letu 2018 bodo skladno s Strateškim načrtom izvajali prodajne aktivnosti s ciljem krepitve tržnega položaja vodilnega ponudnika celovitih logističnih storitev na območju JV Evrope. Nadaljevali bodo z optimizacijo poslovnih procesov s pomočjo  informacijskih rešitev in  posvečali skrb zagotavljanju visoke kakovosti logističnih storitev. Posebno pozornost bodo posvetil tudi usposabljanju kadrov in razvoju ključnih kompetenc zaposlenih. Pomemben del načrta za prihodnje leto so tudi intenzivirane aktivnosti prodaje poslovno nepotrebnega  premoženja.