Prej pandemija, sedaj pomanjkanje polprevodnikov

Septembra 2021 se je število prvih registracij gospodarskih vozil v EU v primerjavi z septembrom leta 2000 zmanjšalo za 12,3 odstotka. Padec števila je predvsem posledica pomanjkanja mikročipov, kar se kaže v prodajnih številkah v vseh segmentih in na vseh večjih trgih v EU.

44-45uvodna

Skupna prodaja gospodarskih vozil 

Septembra 2021 se je število prvih registracij gospodarskih vozil v EU v primerjavi z letom poprej zmanjšalo za 12,3 %, pomanjkanje mikročipov oziroma polprevodnikov pa je največji padec povzročilo na španskem trgu (-26,7 %). Sledijo ji Nemčija (-18,2 %), Francija (-16,1 %) in Italija (-10,4 %), medtem ko v Sloveniji beležimo rast števila prvih registracij v višini 7,3 %. V prvih devetih mesecev letošnjega leta je povpraševanje po novih gospodarskih vozilih v Evropski uniji ostalo pozitivno (+19,1 %) in je znašalo 1,4 milijona enot. Zaradi nizke primerjalne osnove leta 2020 je vsak izmed štirih velikih trgov EU letos zabeležil rast: Italija (+29,7 %), Francija (+16,8 %), Španija (+10,4 %) in Nemčija (+8,5 %), medtem ko smo v Sloveniji dosegli rast v višini +31 % odstotkov. 

Lahka gospodarska vozila (LGV) do 3,5 tone

V mesecu septembru se je število prvih registracij v LGV segmentu v EU zmanjšalo za 13,6 % na 118.903 enot, kar je padec že tretji mesec zapored. K skupnemu rezultatu regije je dodobra pripomogla (ne)uspešnost štirih glavnih trgov, na katerih so vsi zabeležili dvomestni upad: Španija (-29,8 %), Nemčija (-17,8 %), Francija (-16,6 %) in Italija (-13,8 %). V Sloveniji ostajamo skoraj pri istih prodajnih številkah, saj beležimo padec v višini le 0,3 %. V prvih treh četrtletjih leta 2021 se je prodaja lahkih gospodarskih vozil v EU še vedno povečala, in sicer za 18,7 % na skoraj 1,2 milijona enot, predvsem zaradi znatno povečanega povpraševanja v prvi polovici leta. Štirje ključni trgi so odražali isti trend, pri čemer je kumulativna rast kljub padcem v zadnjih mesecih še vedno pozitivna: Italija (+29,6 %), Francija (+17,4 %), Španija (+9,8 %) in Nemčija (+8,1 %). Dobre so tudi prodajne številke v Sloveniji, kjer v tem obdobju v primerjavi z letom poprej beležimo 28,3 % rast.


Težka gospodarska vozila (TGV) nad 16 ton

Po sedmih mesecih zaporedne rasti se je povpraševanje v EU po težkih tovornih vozilih z mesecem septembrom rahlo zmanjšalo (-1,8 %). Med glavnimi trgi je le Italiji uspelo doseči strmo rast (+19,4 %), medtem ko so Španija (-12,2 %), Francija (-10,8 %) in Nemčija (-9,8 %) zabeležile upad v obliki dvomestnega števila. Med najbolj uspešne trge v mesecu septembru se s 84,8 % rastjo uvršča tudi Slovenija. Od januarja do septembra je bilo v Evropski uniji registriranih skoraj 180 tisoč novih težkih tovornih vozil, kar je 28,4 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Z izjemo Grčije (-9,2 %) so vsi trgi EU v letu 2021 dosegli rast, v Sloveniji je ta znašala 49,6 %.

Srednje težka in težka gospodarska vozila (STTGV) nad 3,5 tone

Septembra 2021 se je povpraševanje v EU po novih tovornjakih prvič po osmih mesecih zmanjšalo. Poljska še beleži dobre rezultate, saj je v mesecu septembru zabeležila 34,7-odstotno rast, Italija 13,7-odstotno, medtem ko je upad na drugih ključnih trgih zmanjšal skupni rezultat regije na 5,8 % v primerjavi s septembrom 2020. Slovenija v tem obdobju beleži rast v višini 72,7 %. V letošnjem letu je prodaja novih tovornih vozil zrasla za 23,4 %, kar pomeni 217 tisoč registriranih enot v regiji. Vsi večji trgi so v tem devetmesečnem obdobju zabeležili dvomestno rast: Italija (+32,6 %), Španija (+16,7 %), Nemčija (+11,1 %) in Francija (+11,0 %), medtem ko v Sloveniji beležimo rast v višini 45,5 %.

Srednje težki in težki avtobusi (STTA) nad 3,5 tone

Število prvih registracij se je v segmentu avtobusov v primerjavi z lanskim letom zmanjšalo za 3,8 % na 2.377 enot. Če pogledamo velike trge v EU, se odstotki med seboj zelo razlikujejo. Povpraševanje se je zmanjšalo zlasti v Franciji (-2,1 %) in Nemčiji (-26,3 %), medtem ko sta Italija (+63,0 %) in Španija (+53,3 %) prejšnji mesec zabeležili izrazito rast. V Sloveniji beležimo zmerno rast v višini 11,1 %. V prvih devetih mesecih leta 2021 se je število prvih registracij novih avtobusov po vsej EU povečalo za 5,3 %, predvsem zaradi lanske nizke primerjalne osnove. Francija, ki je vodilni trg v tej kategoriji s 5.103 registriranimi avtobusi, je letos zabeležila 18,4-odstotno rast, s podobno rastjo je sledila Italija (+18,2 %), še boljšo statistiko vodimo Sloveniji, kjer beležimo 50-odstotno rast. Nasprotno pa se je povpraševanje v Španiji (-6,3 %) in Nemčiji (-5,0 %) v istem obdobju zmanjšalo.