Predor Golovec ponovno odprt

Obnova zahodne cevi predora Golovec na ljubljanskem avtocestnem obroču je bila zaključena uspešno in v predvidenem roku. Skozi obnovljeno in varnejšo cev je bil promet iz smeri Štajerske proti Dolenjski sproščen že v petek zvečer. Glavni rezultat prenove je večja varnost predora, potovanje skozenj bo udobnejše, poleg tega se bodo znižali stroški nadaljnjega vzdrževanja predorske cevi.

golovec-zahodna-cev-4

Tudi zaradi sprotnega prilagajanja tipa delovne zapore prometnim tokovom med dvomesečno obnovo predorske cevi niso nastajali večji zastoji, čeprav gre za enega prometno najbolj obremenjenih delov našega avtocestnega omrežja na območju stičišča vzhodne in južne ljubljanske obvoznice ter dolenjske avtoceste. Na podlagi izkušenj med letošnjo obnovo bo podoben pristop uporabljen tudi pri obnovi vzhodne cevi približno 600 metrov dolgega dvocevnega tripasovnega predora Golovec, ki je načrtovana za prihodnje leto. Ta bo prav tako potekala v poletnih mesecih, ko je ljubljanski obroč prometno najmanj obremenjen v celotnem koledarskem letu. 

Dela so potekala 24 ur na dan 

Dela so potekala 24 ur na dan, vse dni v tednu, dnevno je bilo na delovišču tudi do 70 delavcev, ki so opravili skupno več kot 80.000 delovnih ur. Na novo je bilo v voziščno konstrukcijo vgrajenih 2400 kubičnih metrov tamponskega drobljenca in več kot 6100 ton asfalta v štirih plasteh skupne debeline 34 centimetrov. S posebnimi injekcijskimi masami so bile injektirane in zatesnjene razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 1400 metrov. Izvedeno je bilo barvanje sten predora v površini več kot 5100 kvadratnih metrov. Za odvajanje vode iz predora je bilo vgrajenih več kot 1300 kubičnih metrov drenažnega prodca in zgrajenih 600 metrov zbirne drenažne kanalizacije. Za potrebe električnega napajanja predora je bila dograjena tudi pogonska centrala na južni strani predora.

Rešen problem prodiranja hribinske vode skozi talni obok 

Med prenovo zahodne predorske cevi je bil z gradnjo drenažnega sloja pod voziščem rešen problem prodiranja hribinske vode skozi talni obok, ki je skupaj s tovornim prometom v nekaj več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve povzročila poškodbe v predoru. Namesto dosedanjega betonskega vozišča bo vozišče v predoru po novem asfaltno. Poleg sanacije voziščne konstrukcije, razpok in opleska notranjosti pa je obnova poseben poudarek namenila nadgradnji varnosti predora.

Tudi termalna detekcija prometa 

V družbi DARS stremijo k napredku in razvoju na področju sistemov pametne tehnologije. V zahodni cevi predora Golovec je bila tako vgrajena sodobna, učinkovitejša in energetsko varčnejša razsvetljava LED kot prva v predoru na naših avtocestah. Vgrajena je bila tudi termalna detekcija prometa. To je metoda infrardečega snemanja, s katerim izvajamo brezkontaktne meritve temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini vozila. Tako bo sistem samodejne detekcije prometa varneje in natančneje določil izredne dogodke, saj vremenske razmere ne zmanjšajo zanesljivosti delovanja termodetekcijske kamere. Izvedena je bila tudi predpriprava za namestitev prezračevalnih ventilatorjev, ki bodo nameščeni v drugi fazi izvedbe del obnove predora Golovec, s čimer bo zagotovljen nadstandard požarne varnosti v predoru.

V septembru in oktobru letos je načrtovana še menjava razsvetljave v pokritem vkopu Strmec na vzhodni ljubljanski obvoznici, vendar dela ne bodo povzročala velikih motenj v prometu, saj se bodo izvajala v nočnem času in ob zapori praviloma enega pasu. Skupna vrednost pogodbenih del (v letih 2020 in 2021) je 8,56 milijona evrov brez DDV.


Fotogalerija