Pozor na cesti

Na avtocestah in hitrih cestah je zaradi padavin in nižjih temperatur veliko posipnih in plužnih skupin vozil, zato voznikom svetujemo, naj bodo pri vožnji še posebej previdni ter upoštevajo varnostno razdaljo.

razmere na cesti

Kljub temu da bodo avtoceste v čim večji možni meri splužene in posipane, bo ponekod še vedno možnost snežne brozge na cestišču, zato naj se vozniki na pot odpravijo s predpisano zimsko opremo. V pripravljenosti so vse razpoložljive plužne skupine, ki bodo s preventivnim posipanjem vozišč začele še pred sneženjem, nato pa še s pluženjem. V zimsko službo DARS d.d. je sicer vključenih 450 delavcev z 270 vozili ter nadzorniki prometa v nadzornih centrih in operaterji Prometnoinformacijskega centra (PIC).

Voznikom svetujemo, naj v času sneženja prilagodijo hitrost vožnje tako razmeram na avtocestah in hitrih cestah kot tudi na drugih državnih cestah ter ostanejo strpni. Ne prehitevajo naj plužnih skupin, saj lahko s tem ogrozijo svojo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Še posebej naj računajo na to, da bo potovanje trajalo dlje, zato naj se na pot odpravijo prej kot po navadi, pred tem pa naj se pozanimajo o razmerah na cestah na promet.si ali tel. 1970 oz. na brezplačnem odzivniku za stanje na avtocestah (080 22 44) ter vseskozi spremljajo prometne informacije.