Poslovanje v prvem četrtletju nad pričakovanji

Skupina Luka Koper tudi v prvem četrtletju posluje odlično. Čisti prihodki od prodaje v višini 80,1 milijona evrov so za 13 odstotkov oziroma 9,2 milijona evrov višji od prihodkov v enakem obdobju lani in za 10 odstotkov oziroma za 7,4 milijona evrov višji od načrtovanih.

Prvi pomol, Luka Koper
Prvi pomol, Luka Koper | Foto: Luka Koper

Čisti poslovni izid je bil s 16,5 milijona evrov na ravni leta 2022 in za kar 68 odstotkov višji od načrtovanega. Rast pretovora so zabeležili na obeh ključnih segmentih – na avtomobilih je bila z 232,8 tisoč vozili dosežena 32 odstotna rast, na kontejnerskem terminalu pa s skupno pretovorjenimi 277,7 tisoč TEU zmerna 4 odstotna rast.

V primerjavi z letom poprej je bilo več prihodkov predvsem na račun večjega obsega storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev ter skladiščenja blaga. Čisti prihodki od prodaje so znašali 80,1 milijona evrov, kar je za slabih 10 milijonov evrov več kot v prvih treh mesecih lanskega leta. 

Rast pretovora na kontejnerskem in avtomobilskem segmentu

Skupni ladijski pretovor v višini 5,7 milijona ton je bil sicer nekoliko nižji od pretovora v prvem četrtletju lani, a so kljub temu rast zabeležili na obeh strateških blagovnih skupinah – kontejnerjih in avtomobilih.

Neredni prihodi ladij, ki so zaznamovali minulo leto, so se nadaljevali tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta, je pa zato kopenski del logistične verige deloval bolje. Na kontejnerskem terminalu so po dolgem času zabeležili nekoliko nižjo zasedenost površin in hitrejši obrat pretovora. Pretovorili so 277,7 tisoč TEU, kar je 4 odstotke več kot v enakem obdobju lani. V marcu so s 105.744 pretovorjenimi TEU dosegli nov mesečni rekord kontejnerskega terminala in hkrati prvič v zgodovini pristanišča presegli mejo 100.000 TEU v enem samem mesecu. Nov mesečni rekord so z 87.533 vozili dosegli tudi na terminalu za avtomobile in ro-ro, kjer so v prvih treh mesecih letošnjega leta pretovorili 232,8 tisoč vozil in dosegli najvišjo - 32 odstotno rast. Višji pretovor so dosegli tako v izvozu, predvsem za Bližnji in Daljni vzhod, kot tudi v uvozu, kjer se znatno povečuje delež  električnih vozil s Kitajske.

Luka Koper

19 odstotno rast so dosegli tudi na tekočih tovorih, nekoliko nižji pa je bil pretovor blagovne skupine generalnih tovorov, zlasti na račun manjših količin jeklenih izdelkov in kavčuka, ki se vse bolj pretovarja v kontejnerjih. Za 15 odstotkov manj je bilo pretovora blagovne skupine sipki in razsuti tovori, predvsem pretovora soje,  aluminijevega oksida, fosfatov in železove rude.

Tudi v letu 2023 nadaljujejo z izvajanjem večjih naložb in projektov, ki predstavljajo nov razvojni cikel dveh najpomembnejših strateških blagovnih skupin. Med drugim so v teku urejanje površine t. i. kasete 5A, kjer bodo lahko še v tem letu skladiščili dodatnih 3.500 vozil, gradnja novega zunanjega kamionskega terminala na Serminu in gradnja novih priklopnih mest za reefer kontejnerje kot tudi premik skladiščnih blokov na KT in nabava devetih viličarjev za potrebe terminala generalnih tovorov.