Popravilo euro palet

EPAL euro palete se odlikujejo s posebno dolgim življenjskim in trajnostnim ciklusom. Če so leseni nosilci tovora po večkratni uporabi poškodovani, jih je mogoče z minimalnim materialnim vložkom popraviti in jih uporabljati še naprej.

epal-euro-paleta-popravilo
Izmenjava, ponovna uporaba, popravilo in reciklaža EPAL euro palet pomeni odgovorno ravnanje z okoljem in resursi.

Praviloma po 6 do 8 ciklusih obtoka pride po prvega popravila EPAL euro palete, zatem jo je mogoče skoraj neskončno popravljati z nizkimi stroški za material in energijo ter na koncu njenega življenjskega ciklusa v celoti ekološko reciklirati.

V vseh državah v Evropi pridobiva krožno gospodarstvo na pomembnosti. Številna podjetja iz trgovine in industrije dajejo veliko poudarka na ponovno uporabo in izmenjavo embalaže, s čimer obvarujejo resurse in preprečijo odpadke. EPAL International kot mednarodno združenje organizira EPAL euro paletni pool za izmenjavo večkrat uporabljivih standardnih palet. Z več kot 600 milijoni EPAL euro palet v obtoku je EPAL euro paletni pool za izmenjavo standardnih palet največji odprti paletni pool za izmenjavo na svetu. V središču pozornosti EPAL-a je zagotavljanje kakovosti proizvodnje in popravila EPAL euro palet ter podpora številnim udeležencem v EPAL euro paletnem poolu za izmenjavo standardnih EPAL euro palet.

Logistike brez palet ni

Svetovno gospodarstvo se trenutno sooča s težavami pri dobavi različnih materialov. Marsikje se proizvodnja zaustavlja. Številne veje industrije so odvisne od palet in lesne embalaže. Z vidika celotnega gospodarstva so palete nujno potrebne, da obdržijo celoten organizem pri življenju. Na paletah se transportira po kopenskih, vodnih in zračnih poteh življenjsko važno blago po vsej zemeljski obli in jih v svetovni logistiki ni mogoče odmisliti. Proizvajalci EPAL nosilcev tovora – palet, se še vedno borijo z visokimi cenami lesa, ki so svoj vrhunec dosegle sredi leta 2021 in s težavami zaradi koronskih omejitev v gospodarstvu.

Izmenjava, ponovna uporaba, popravilo in reciklaža EPAL euro palet pomeni odgovorno ravnanje z okoljem in resursi.

Palete lahko popravi le licenčni popravljalec

EPAL Slovenija – Nacionalni paletni komite SIPAL je v letu 2021 povečal proizvodnjo novih EPAL euro palet za več kot 5 odstotkov. Kljub enemu popravljalcu z EPAL licenco pa v popravilu ni bilo rezultata – popravljena ni bila nobena EPAL paleta. Licenčni popravljalci pri EPAL International popravijo v Evropi letno 25 milijonov EPAL palet.

Dejstvo, da se popravila EPAL palet v Sloveniji pri raznih uporabnikih opravljajo nestrokovno in z nedopustnimi konstrukcijskimi sestavnimi deli, je evidentno. Ne samo, da je to protipravno dejanje, tako popravljena paleta ni popravljena v skladu s standardom in ne izpolnjuje pogojev specifikacije (nosilnost, označenost, tretiranje ISPM 15) in ker tudi ni kontrolirana s strani neodvisne kontrolne družbe Bureau Veritas, je v vseh ozirih nevarna za nadaljnjo uporabo.

Uporabniki standardiziranih EPAL euro palet so dolžni poškodovane in popravljive EPAL euro palete predati v popravilo EPAL licenciranemu popravljalcu in jih šele po tem znova vključiti v sistem izmenjave. Odgovorni so za vsako kasnejšo škodo, ki bi nastala zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega popravila.