Položaj avtobusnih prevoznikov brezizhoden

Avtobusni prevozniki so pričakovali, da se bodo tudi priporočila NIJZ za prevoz potnikov v cestnem prometu s 1. junijem ko se je uradno končala epidemija Covid-19, spremenila, oziroma prilagodila. Z rahljanjem številnih priporočil NIJZ so avtobusni prevozniki večkrat apelirali na NIJZ, da se tudi priporočila za prevoz potnikov v cestnem prometu spremenijo in omogočijo večje kapacitete v številu potnikov, spremenijo zahteve glede vstopanja potnikov na avtobuse ter prodajo vozovnic na javnih linijah.

Zeleni avtobusi za Ljubljano

Odgovora kljub večkratnim pozivom s strani NIJZ niso prejeli. Položaj avtobusnih prevoznikih je brezizhoden, saj se soočajo s padcem naročil in tremi meseci brez možnosti ustvarjanja prihodkov. S koncem epidemije še vedno ne morejo normalno izvajati svojih storitev zaradi neživljenjskih in ekonomsko neupravičenih priporočil NIJZ za prevoz potnikov v cestnem prometu. Svoj apel so avtobusni prevozniki naslovili tudi na Vlado RS in vsa pristojna ministrstva in razen obvestila o odstopu našega dopisa v reševanje, niso prejeli. Ob tem opozarjajo, da je bila panoga kljub argumentiranim podatkom o katastrofalnem padcu prihodkov pozabljena v 3 PKP zakonu in ukrepih pomoči države, kot so je bile deležne ostale prizadete panoge v času epidemije.

Ponovno prav tako prosijo za odgovor glede higienskih priporočil za izvajanje javnega potniškega prometa z vozili do 1+8 (kombi vozila). Ta vozila se največkrat uporabljajo za izvajanje posebnih linijskih prevozov (šolski prevozi in prevozi delavcev na delo). Trenutno veljavna priporočila so povsem neživljenjska, saj se z navedenim vozilom lahko prepeljeta le 2 potnika. Primerjava občasnih prevozov potnikov z avtotaksi prevozi, kaže, da se obe vrsti prevozov lahko izvajata z vozili do 1+8 potnikov, vendar imamo pri občasnih prevozih potnikov postavljena dosti strožja pravila, kot pri avtotaksi prevozih. Poleg tega so se taksi prevozi lahko izvajali tudi v času, ko je bila epidemija v polnem zamahu. Ugotavljajo tudi, da v tem času pa do danes niso zasledili, da bi se potnik, ki je koristil taksi prevoze okužil s koronavirusom.

Ogroženih več kot 3.000 delovnih mest

Pričakujejo torej, da se vsaj po koncu epidemije, omogoči normalne pogoje za delo tem podjetjem, saj bo v nasprotnem ogroženo preko 3.000 delovnih mest v panogi avtobusnih prevozov, saj so podjetja že 4 mesece brez prihodkov. Kar nekaj apelov so poslali, poleg NIJZ, tudi na druge pristojne službe, da so pripravljeni opremiti voznike, poleg mask tudi z vizirji tako, da preprečijo morebitni prenos okužbe, prav tako soglašajo z zahtevo za obvezno nošenje mask potnikov v avtobusu in namestitev razkužil tako na vhodu kot izhodu iz avtobusa. Opozarjajo tudi, da s strani NIJZ ne prejmejo niti odgovora. Nasprotno, NIJZ vztraja na svojih neživljenjskih ukrepih za prevoz potnikov v cestnem prometu. Njihova priporočila za prevoz potnikov v cestnem prometu so v nasprotju z varnostno tehničnimi standardi in ogrožajo varnost potnikov na avtobusih.  Zaradi navedenega javno opozarjajo, da z vztrajanjem na danih  priporočilih za prevoz potnikov v cestnem prometu, prevzemajo odgovornost za varnost potnikov na avtobusih.

Avtobusni prevozniki zahtevajo takojšnje odgovore NIJZ in spremembo oziroma prilagoditev priporočil za prevoz potnikov v cestnem prometu, da bodo podjetja lahko začela z nemotenim izvajanjem svojih storitev in da bodo lahko zagotavljala ustrezno varnost potnikov.