Podizvajalec prevoza ni več oproščen plačila DDV

Konec avgusta je bila uveljavljena novost v zvezi z obdavčitvijo prevoza blaga, namenjenega za izvoz v tretje države, če storitev opravi podizvajalec prevoza. Do zdaj sta bila te obveznosti oproščena tako glavni prevoznik kot podizvajalec prevoza (pomembno je bilo le dokazilo o izvozu blaga), po novem pa oprostitev velja le za glavnega prevoznika.

Podizvajalec prevoza ni več oproščen plačila DDV

Obdavčitev v namembnem kraju

Uvodoma kaže povedati, da je v Evropski uniji uveljavljeno načelo, da so storitve, ki so neposredno povezane z izvozom blaga iz EU, oproščene davka na dodano vrednost. Namen take pravne ureditve je zagotoviti obdavčitev teh storitev v namembnem kraju, torej v kraju, kjer bodo izvoženi izdelki uporabljeni.

Julija letos je bila objavljena sodba Evropskega sodišča, ki je reagiralo na primer iz Latvije, kjer je neko tamkajšnje podjetje prišlo v spor z davčno upravo, ker je ta podizvajalcu prevoza zavrnila davčno oprostitev, pri čemer razmerje med glavni prevoznikom in podizvajalcem prevoza sploh ni bilo »klasično«, ampak je v bistvu temeljilo na najemni pogodbi. Sodišče sicer ni odločilo o omenjenem latvijskem primeru, je pa zato svojo odločitev opredelilo na splošni ravni. In sicer je reklo, da je treba na zakonske določbe, ki se nanašajo na davčno oprostitev, gledati ozko. To je lahko razumeti tako, da je oprostitev davka na dodano vrednost vezana neposredno na izvajanje prevozne storitve med prevoznikom in naročnikom prevoza (lahko tudi izvoznik uvoznik ali naslovnik).

Seveda pa so v obrtno-podjetniški zbornici želeli imeti preciznejši odgovor, saj sodba Evropskega sodišča ni bila dorečena v tem smislu, da bi natančno opredeljevala, kaj pomeni neposredna povezava. Kazali sta se namreč dve smeri ugotavljanja neposredne povezave: ali je merodajna pravna povezava, ki se izkazuje z obstojem prevozne pogodbe, ali pa podatki iz prevozne listine CMR.

Mnenje stroke

Za razjasnitev te dileme je zbornica povprašala pri finančni upravi. V času čakanja na odgovor pa so izdali svoje tolmačenje tudi davčniki iz Slovenskega inštituta za revizijo. Ti so se opredelili za pravno povezavo, torej za pogodbeno razmerje med prevoznikom in naročnikom prevoza. Tej opredelitvi so se pozneje približali tudi v finančni upravi.

Zakonska novost glede oproščanja zaračunavanja DDV-ja za izvozne storitve v tretje države je tako dovolj jasna, da ne pušča kakšnih odprtih vprašanj v »morebitnih specifičnih primerih«. Za kriterij velja le prevozna pogodba med prevoznikom in naročnikom prevoza. Morda bo med tistimi (podizvajalci prevozov), ki jim prej ni bilo treba obračunati DDV-ja, zdaj pa je to njihova obveza, nekaj slabe volje, a novost ne spreminja davčnih bremen – DDV je zastavljen tako, da je med dvema pravnima osebama (glavnim prevoznikom in podizvajalcem prevoza) davčni učinek nevtralen.